Raben logo
HVO test Raben

Raben start tests met HVO om CO2-emissies te reduceren

2023.04.25
Raben Netherlands is in augustus gestart met het testen van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) als duurzaam alternatief voor conventionele diesel. Twee maanden lang rijden vijf trucks uitsluitend op de biobrandstof HVO100, waarna de resultaten van de test in oktober worden geëvalueerd. Raben zet in op HVO om tegemoet te komen aan de wensen van haar klanten om CO2-emissies per kilo te reduceren en haar eigen doelstelling om CO2-emissies die voortvloeien uit transportactiviteiten met 10% terug te brengen in 2025 ten opzichte van 2022.

HVO test met vijf trucks

Er is gekozen voor een test met vijf trucks om representatieve data te verzamelen voor verschillende transportscenario’s. Voor deze test wordt gebruik gemaakt van de nieuwste Mercedes Actros trucks die Raben in 2022 heeft aangeschaft. De voertuigen hoeven niet aangepast te worden voor het gebruik van HVO, waardoor de initiële kosten voor deze test en een eventuele transitie op grotere schaal in een later stadium beperkt blijven.

Een van de grote voordelen van HVO biobrandstof is dat we dezelfde trucks kunnen gebruiken zonder enige aanpassing te hoeven doen. Met deze test kunnen we op korte termijn beoordelen wat de daadwerkelijke besparing in CO2-uitstoot gaat zijn ten opzichte van de diesel waar onze trucks op rijden. Op basis daarvan besluiten we of het gebruik van HVO kunnen integreren in onze transportactiviteiten en hoe we dit precies in de markt gaan brengen - aldus Berend Jan Schuring, Managing Director Raben Netherlands.

Tot 89% besparing in CO2-uitstoot per gereden kilometer

HVO is een biobrandstof dat wordt vervaardigd uit afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Het is dus een hernieuwbare brandstof. Bij verbranding van HVO komt nog altijd CO2 vrij, maar het verschil met de uitstoot van conventionele diesel is aanzienlijk; HVO stoot tot 89% minder CO2 uit per gereden kilometer.

De uitdagingen van HVO

De CO2-besparing die het gebruik van HVO ten opzichte van conventionele diesel oplevert komt echter wel met een prijs. De kosten van HVO100, de biobrandstof waar de Raben trucks mee gaan testen, liggen een stuk hoger dan de kosten voor reguliere diesel. Het aanbieden van op HVO gedreven transport zal dus ook een hoger tarief opleveren voor de klant.

Er is bij zowel huidige klanten als organisaties waarmee we in gesprek zijn vraag naar duurzaam transport van hun goederen. Het is evident dat dit meer zal kosten dan reguliere diesel, maar de opbrengst in CO2-besparing is dusdanig groot dat het voor ons en onze klanten een oplossing biedt voor een van de grootste uitdagingen waar we in de sector voor staan; het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Met deze test zetten we een volgende stap in het verduurzamen van de samenwerkingen met onze klanten - besluit Emiel Kriesels, Sales Manager Raben Netherlands.

Bovendien zijn biobrandstoffen als HVO zijn op dit moment nog niet in voldoende volume beschikbaar om als volledige logistieke sector over te stappen op deze duurzamere alternatieven en het netwerk van tankstations dat HVO aanbiedt is ook nog beperkt. Met de huidige test tracht Raben Netherlands een beter beeld te krijgen van de praktische verschillen tussen het rijden op reguliere diesel en HVO. De test zal onder andere moeten afwijzen welke gevolgen HVO op de motorprestaties heeft.