Raben logo

Dieseltoeslag

Raben Netherlands B.V. hanteert de adviesprijs welke gepubliceerd wordt door Transport en Logistiek Nederland (https://www.tln.nl/brandstofmonitor/)

Dieseltoeslag 2024
Januari 9
Februari 9
Maart 10
April 10
Dieseltoeslag 2023
Januari 9
Februari 9
Maart 8
April 7
Mei 6
Juni 5
Juli 6
Augustus 8
September 10
Oktober 11
November 11
December 10

Hoe wordt de dieseltoeslag bepaald en berekend?

De hoogte van de brandstofaanpassing in een kalendermaand wordt iedere eerste werkdag van die maand bepaald aan de hand van de gemiddelde dieselprijs in Nederland van de voorbije kalendermaand, zoals gepubliceerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en inzichtelijk via https://www.tln.nl/brandstofmonitor/.

Aan de hand van de gemiddelde dieselprijs van de voorbije kalendermaand, kan het percentage brandstoftoeslag (DAF) van toepassing voor de nieuwe, lopende maand in hiernavolgende tabel worden afgelezen.

Gross price Net price ( without VAT)  
From EUR gross price/1L To EUR gross price/1L From EUR net price/1L To EUR net price/1L DAF %
 €                                     0,7269  €                              0,7993  €                                   0,6008  €                                 0,6606 -6%
 €                                     0,7994  €                              0,8718  €                                   0,6607  €                                 0,7204 -5%
 €                                     0,8719  €                              0,9442  €                                   0,7205  €                                 0,7803 -4%
 €                                     0,9443  €                              1,0167  €                                   0,7804  €                                 0,8402 -3%
 €                                     1,0168  €                              1,0892  €                                   0,8403  €                                 0,9001 -2%
 €                                     1,0893  €                              1,1616  €                                   0,9002  €                                 0,9600 -1%
 €                                     1,1617  €                              1,2341  €                                   0,9601  €                                 1,0199 0%
 €                                     1,2342  €                              1,2342  €                                   1,0200  €                                 1,0200 0%
 €                                     1,2343  €                              1,3067  €                                   1,0201  €                                 1,0799 0%
 €                                     1,3068  €                              1,3792  €                                   1,0800  €                                 1,1398 1%
 €                                     1,3793  €                              1,4516  €                                   1,1399  €                                 1,1997 2%
 €                                     1,4517  €                              1,5241  €                                   1,1998  €                                 1,2596 3%
 €                                     1,5242  €                              1,5966  €                                   1,2597  €                                 1,3195 4%
 €                                     1,5967  €                              1,6690  €                                   1,3196  €                                 1,3793 5%
 €                                     1,6691  €                              1,7415  €                                   1,3794  €                                 1,4392 6%
 €                                     1,7416  €                              1,8140  €                                   1,4393  €                                 1,4991 7%
 €                                     1,8141  €                              1,8864  €                                   1,4992  €                                 1,5590 8%
 €                                     1,8865  €                              1,9589  €                                   1,5591  €                                 1,6189 9%
 €                                     1,9590  €                              2,0314  €                                   1,6190  €                                 1,6788 10%
 €                                     2,0315  €                              2,1038  €                                   1,6789  €                                 1,7387 11%
 €                                     2,1039  €                              2,1763  €                                   1,7388  €                                 1,7986 12%
 €                                     2,1764  €                              2,2488  €                                   1,7987  €                                 1,8585 13%
 €                                     2,2489  €                              2,3212  €                                   1,8586  €                                 1,9184 14%