Raben logo
csm_chemical_notxt_0b0e8e90fc.jpg your-partner-in-logistics

Chemische industrie

Uw goederen veilig onderweg

Modern infrastructure

Moderne opslagruimtes

Own groupage network

Speciaal transport netwerk en depots

Modern IT systems

Moderne IT systemen

Dedicated team for ADR transport

Speciaal ADR transport team

Controlled temperature throughout the entire supply chain from 2 to 6 and 0 to 2

Temperatuur gecontroleerde transporten

  • Modern infrastructure

    Moderne opslagruimtes

Item 1 of 5
Plant care garden

Chemische producten vragen speciale aandacht en voorzichtigheid, daarom benaderen we de co-creatie van duurzame en veilige toeleveringsketens voor uw bedrijf met grote zorg en verantwoordelijkheid. Als logistiek experts en consumenten begrijpen we volledig uw behoeften en veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan voor dergelijke speciale producten.

We bieden een reeks gespecialiseerde oplossingen en in het bijzonder:

  • een toegewijd team van specialisten,
  • professioneel getrainde chauffeurs en speciale vervoersmiddelen,
  • hulp bij het verzamelen van gegevens voor jaarlijkse ADR-transportrapporten.
Raben warehouse chemistry

Gevaarlijke stoffen in warehouses

Een groot deel van de chemische producten wordt geclassificeerd als gevaarlijke goederen. Wij hebben uitgebreide ervaring met het behandelen van dergelijke goederen. Al vele jaren runnen we faciliteiten van de bovenste laag en bereiden we onze magazijnen voor op specifieke vereisten met betrekking tot chemische goederen, die voldoen aan de FM Global- en NFPA-normen, onder andere door middel van speciale kamers voor geselecteerde goederen en adequaat ontworpen sprinklersystemen die zijn geïnstalleerd onder de plafonds en tussen rekken en planken. We weten welke goederen naast elkaar kunnen worden opgeslagen om mogelijke gevaren voor het milieu te vermijden.


Voor de opslag van brandbare vloeistoffen maken wij gebruik van moderne schuimbrandblussystemen. De kamers worden onmiddellijk gevuld met schuim zodra er vlammen worden gedetecteerd.

Transport van gevaarlijke goederen

Een onderdeel van het transportproces is het opstellen van documentatie volgens specifieke ADR-eisen. We gebruiken ook een gespecialiseerde vloot. We besteden speciale aandacht aan het plaatsen van lading op trailers en beveiligen de pallets voor extra stabiliteit.

Raben employees in action planting trees

Duurzame oplossingen

Momenteel werken veel organisaties aan duurzame productie. Als logistiek operator ondersteunen wij uw milieubewuste inspanningen. We meten regelmatig CO2 en vervangen systematisch oudere vrachtwagens door nieuwe die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen voor broeikasgassen en we hebben talloze pro-ecologische oplossingen toegepast om natuurlijke hulpbronnen verder te besparen. Ten slotte neutraliseren we onze milieu-impact door het organiseren van evenementen voor het planten van bomen. Lees voor meer informatie over CSR-inspanningen op www.csr.raben-group.com