Raben logo
Protection of human life your-partner-in-logistics

Veiligheidscultuur

Safe Health Environment Program

Raben Group employee

SHE veiligheidscultuur

Leven en gezondheid zijn voor Raben Group niet-onderhandelbare waarden. Daarom zorgen wij ervoor dat veiligheid in onze organisatie een dagelijkse praktijk is, toegepast op elk proces en op elke locatie.

  • We hebben een programma voor gedragsbeheer geïmplementeerd, omdat we ons ervan bewust zijn dat ongevallen worden veroorzaakt door gevaarlijke acties van mensen.
  • De topfunctionarissen van de organisatie nemen deel aan SHE-activiteiten, motiveren werknemers, stellen normen en nemen actief deel aan de ontwikkeling van het SHE-programma
  • Als onderdeel van het SHE-programma vergroten we voortdurend het bewustzijn van risico's en preventieve maatregelen bij alle individuen die betrokken zijn bij Raben-processen.
  • We delen onze kennis op dit gebied binnen onze organisatie en daarbuiten.
Onze levensreddende regels

Gouden Veiligheidsregels Raben Nederland

Download
Onze levensreddende regels in beeld
Raben truck

Milieuveiligheid


Ecologie is voor ons van groot belang. We doen er alles aan om een positieve impact op het milieu te hebben. Door natuurlijke hulpbronnen te sparen, de uitstoot van broekasgassen te meten, te rapporteren en te verminderen, werken we aan de toekomst om de beste versie van de wereld voor toekomsitge generaties achter te laten.

  • We moedigen iedereen aan om ecologisch te handelen,
  • We besparen middelen met papierloze oplossingen en e-facturen,
  • We bieden gecertificeerde tools om de milieu-impact te meten, bijvoorbeeld een CO2-calculator die een betrouwbare meting van de uitstoot van broeikasgassen mogelijk maakt en een zorgvuldige planning van de doelstellingen om deze te verminderen.
  • We investeren in een moderne vloot en vele ander dingen.