Raben logo

Privacy policy

Raben_Netherlands_Privacy___Persoonsgegevensbeleid__versie_3.1_d.d._06.12.2023_.pdf

Download

I. Inleiding

De bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging hebben altijd prioriteit gekregen binnen de Raben Group. Als verantwoordelijke organisatie zijn wij ons bewust dat informatie een specifieke waarde heeft en het een hulpmiddel vormt dat gepaste bescherming vereist. Daarom is het belangrijk dat wij u op de hoogte houden van zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens, met name in het licht van de nieuwe verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, inclusief Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EC (AVG). Om deze reden bevat dit document belangrijke informatie over de juridische gronden voor de verwerking van persoonsgegevens, methoden voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens, en over de rechten van betrokkenen.

II. Raben Group, toepassingsgebied van het privacybeleid

In de context van dit privacybeleid zijn Raben Group ondernemingen:

 1. Raben Group N.V., statutair gevestigd te Oss, Nederland, Raben Group Intellectual Properties B.V., statutair gevestigd te Oss, Nederland, of Cougar Investments Holding B.V. statutair gevestigd te Oss, Nederland, en
 2. elke onderneming – zowel in Polen als in andere landen – waarvoor Raben Group N.V., Raben Group Intellectual Properties B.V. of Cougar Investments Holding B.V. (afzonderlijk of gezamenlijk) de "dominante entiteit” is, overeenkomstig de Poolse Boekhoudingswet van 29 september 1994 (Pools Staatsblad 2009; nr. 152).

Raben Group ondernemingen zijn in de context van dit privacybeleid ook ondernemingen die in de toekomst worden opgericht en die voldoen aan tenminste een van de voorwaarden genoemd in punt 1) of punt 2).  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gevallen waarin de Raben Group-onderneming de verwerkingsverantwoordelijke is en persoonsgegevens verwerkt. Dit is van toepassing op gevallen waarin we persoonsgegevens verwerken die rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen, evenals in gevallen waarin we persoonsgegevens uit andere bronnen hebben verzameld. Raben Group voldoet aan haar informatieverplichtingen in beide bovenstaande gevallen, uiteengezet in art. 13 en art. 14 van de AVG.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat bedrijven van de Raben Group, die opereren in de vorm van een kapitaalgroep, zakelijke doelstellingen behalen en de hoogste normen van dienstverlening garanderen, inclusief klantenservice, gezamenlijk doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens stellen en naar art. 26 van de AVG, gezamenlijk persoonsgegevens beheren in overeenstemming met de principes die hieronder worden beschreven.

Raben Group heeft een bedrijf aangesteld dat optreedt als Shared Services Center - Raben Management Services sp. z o. o., dat HR- en salarisadministratieprocessen beheert, marketingprocessen (inclusief het beheer van de database van journalisten die samenwerken met Raben Group en bedrijfsaccounts op sociale netwerken), IT (inclusief IT-systemen waar persoonsgegevens worden verzameld, van aannemers, chauffeurs, geadresseerden, enz.), beveiligingsincidenten en coördineert de werving van werknemers en risicoanalyseprocessen voor alle andere bedrijven. Het bedrijf beheert ook de website www.raben-group.com en coördineert daarom de verwerking van persoonsgegevens die worden verzonden via de formulieren die beschikbaar zijn op de website (bijvoorbeeld het contactformulier, de Raben Group-nieuwsbrief).

De stroom van persoonsgegevens tussen individuele bedrijven is het gevolg van de onderlinge relaties binnen de Raben Group en de noodzaak om het beheer van individuele processen te centraliseren. Het schendt op geen enkele manier wettelijke voorschriften.

Binnen individuele handelingen van de verwerking van persoonsgegevens is het bedrijf dat een bepaald proces beheert of coördineert, verplicht om te voldoen aan de informatieplicht jegens de betrokkene; het is ook verantwoordelijk voor het uitoefenen van de rechten van betrokkenen.

III. Contactpersoon

We hebben een functionaris gegevensbescherming aangewezen. Voor alle zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten met betrekking tot gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn beschikbaar op de website: https://nederland.raben-group.com/over-ons/gegevensbescherming

IV. Reikwijdte, manieren en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van personen die websites bezoeken die worden beheerd door Raben Group, de sociale media of die diensten gebruiken die elektronisch worden aangeboden door Raben Group.

We willen transparant zijn op het gebied van methoden en juridische gronden voor de verwerking van persoonsgegevens, evenals de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken. Om onze uitleg van deze kwesties zo duidelijk mogelijk te maken, presenteren we de volgende lijst met verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens van personen die websites bezoeken die worden beheerd door Raben Group, de sociale media of die diensten gebruiken die elektronisch worden aangeboden door Raben Group.

Tegelijkertijd willen we u verzekeren dat wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van het legitieme belang van de verantwoordelijke, we proberen om ons belang en de mogelijke impact op de betrokkene (positief en negatief) te analyseren en af te wegen, evenals de rechten van die persoon. We verwerken geen persoonsgegevens als we tot de conclusie komen dat de impact op de betrokkene zwaarder weegt dan onze belangen, tenzij we een andere juridische reden hebben, bijv. we hebben de juiste toestemming of het is vereist en toegestaan door de bepalingen van de wet.

IV.1 Verwerking van persoonsgegevens van personen die websites bezoeken die worden beheerd door Raben Group, de sociale media of gebruik maken van diensten die elektronisch worden aangeboden door Raben Group.

1. Algemene informatie

Natuurlijke personen die onze websites bezoeken of gebruik maken van de diensten die we elektronisch aanbieden, hebben controle over de persoonsgegevens die zij aan ons verstrekken. We zorgen ervoor dat het verzamelen en gebruiken van informatie over gebruikers beperkt blijft tot het minimum dat nodig is om hen de diensten te verlenen op het verwachte niveau.

2. Logboek bestanden

Telkens wanneer de website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de pagina opent. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type en de gebruikte versie van de browser
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van bezoek aan onze website
 • De website die u daarvoor heeft bezocht (de "referrer", de doorverwijzende website)
 • Websites die door het systeem van de gebruiker zijn bezocht via onze website.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De gegevens worden niet opgeslagen in combinatie met andere persoonsgegevens. De gegevens kunnen niet worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren omdat het IP-adres is gemaskeerd. De gegevens worden ook vastgelegd en verwerkt in logbestanden om fouten te analyseren en voor statistische doeleinden.

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website beschikbaar te maken voor de computer van de gebruiker. Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen gedurende de duur van de sessie. Het opslaan in logbestanden is bedoeld om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen. Gegevensanalyse voor marketingdoeleinden vindt daarom niet plaats.

3. Cookies

In beperkte mate kunnen we automatisch persoonsgegevens verzamelen via cookies op onze websites. Een cookie is een klein bestand dat informatie bevat die op de computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot websites. Cookies bevatten meestal de naam van de site waarvan ze afkomstig zijn, de duur van hun opslag op het apparaat en hun unieke nummer.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het afstemmen van de website op de gebruikersvoorkeuren en het optimalseren van het gebruik van websites;
 • Het personaliseren van de inhoud die wordt weergegeven voor de specifieke gebruiker van de dienst;
 • Het opstellen van statistieken die uitleggen hoe internetdiensten door gebruikers worden gebruikt, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;
 • Het optimaliseren van het reclame- en marketingaanbod voor de specifieke gebruiker van de website.

De drie belangrijkste soorten cookies zijn: "sessie-", "permanente" en "derden”-cookies.

Sessie-cookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker totdat ze uitloggen, de pagina verlaten of de webbrowser sluiten. Ze worden gebruikt om diensten aan te bieden die binnen een bepaalde website moeten worden geverifieerd.

Permanente cookies worden op de computer, tablet of smartphone opgeslagen voor de duur die is vastgelegd in de parameters van de cookie of tot ze door de gebruiker verwijderd worden. Deze groep cookies wordt gebruikt om de instellingen van de gebruiker te onthouden en om de interface te personaliseren.

Cookies van derden maken het mogelijk om informatie te verzamelen over hoe websites worden gebruikt en om advertenties aan de gebruikers weer te geven, die optimaal zijn afgestemd op hun interesses.

Persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, worden gecodeerd om te voorkomen dat ongewenste en onbevoegde personen er toegang tot krijgen. Ze worden verzameld met als enig doel het uitvoeren van specifieke functies voor de gebruiker.

Raben Group informeert u hierbij dat de meeste webbrowsers instellingen bevatten die de standaardacceptatie van cookies mogelijk maken. Als u niet akkoord gaat met het volgen van uw activiteit op de website, kunt u het gebruik van cookies in uw webbrowser op elk moment uitschakelen. Bovendien hebt u het recht en de mogelijkheid om dergelijke instellingen in uw webbrowser te selecteren, wardoor cookiediensten automatisch worden geblokkeerd.

Het gebruik van onze website zonder cookies is mogelijk, maar in individuele gevallen kunnen tijdens het browsen bepaalde beperkingen in de functionaliteiten van de website optreden.

Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden om cookies te ondersteunen is beschikbaar in de instellingen van internetbrowsers. 

Om het gebruikersgedrag te analyseren, gebruiken we Google Analytics, webanalyse- en rapportagesoftware van Google Inc. ("Google"). We hebben Google echter verzocht om uw IP-adres anoniem te maken voordat het gebruikersgedrag op internet wordt geanalyseerd. We hebben bepaalde regels geïntroduceerd in de programmacode van Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer zijn ogeslagen om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De cookies die door Google Analytics worden gebruikt, kunnen sessie- of permanente bestanden zijn, die doorgaans binnen twee jaar vervallen. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt normaal gesproken naar de servers van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Omdat we hebben gevraagd om IP-adressen anoniem te maken, wordt uw IP-adres naar de EU-lidstaten of andere staten van de Europese Economische Ruimte afgekort voordat het naar de Google-server in de VS wordt verzonden. Uw volledige IP-adres wordt mogelijk naar de Google-server in de VS gestuurd en daar afgekort in uitzonderlijke omstandigheden die buiten onze macht liggen. Op ons verzoek zal Google de bovenstaande informatie gebruiken om te evalueren hoe onze website wordt gebruikt, rapporten over websiteactiviteiten te genereren en ons andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internet. Uw IP-adres dat door uw webbrowser aan Google Analytics wordt verstrekt, is op geen enkele manier verbonden met andere Google-gegevens.

We willen u erop wijzen dat u kunt voorkomen dat Google de gegevens van (Google) cookies met betrekking tot uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) opneemt en verwerkt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, als u een speciale browserplug downloadt en installeert, die beschikbaar is op tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Online applicaties en formulieren

Onze website biedt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Naast contactformulieren gebruiken we ook sollicitatieformulieren voor het aangaan van een dienstverband, evenals meldingsformulieren en een inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief. Het gebruik van de bovengenoemde formulieren vereist meestal dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Dergelijke gegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en op basis van toepasselijke juridische gronden, die respectievelijk een toestemming kunnen zijn, de noodzaak van de verwerking voor actie die moet worden ondernomen vóór het sluiten van het contract, of het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke die reageert op een ontvangen bericht.

5. Gebruik van plug-ins voor Sociale Media

Op de internetsite www.raben-group.com gebruiken we Plug-ins voor Sociale Media ("Plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). De Plug-ins zijn gemarkeerd met het Facebook-logo en de vermelding "Facebook Social Plug-in". De lijst van onze Facebook plug-ins en hun afbeeldingen zijn beschikbaar op: developers.facebook.com/plugins. Als u een van onze pagina’s opent die de plug-in bevat, maakt uw browser automatisch verbinding met de Facebook-servers. Tegelijkertijd worden de persoonsgegevens naar Facebook verzonden (momenteel zijn dit het IP-adres, de datum en tijd, de bekeken website/naam van de bekeken URL en cookie-ID). Voor zover wij weten worden de gegevens verwerkt in de Verenigde Staten. Facebook kan deze gegevens combineren met andere informatie die zij over u hebben. Als beheerder van de website hebben wij echter geen kennis van het exacte verloop van de verwerkingvan uw gegevens door Facebook.

Lees voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook, de bepalingen van het beleid inzake persoonlijke informatie van Facebook http://www.facebook.com/about/privacy.

6. Foto’s

De foto's en pictogrammen op de website zijn eigendom van Raben Group of zijn afkomstig van fotobanken zoals Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image, of ze zijn gekocht bij bureau’s als inhoud van de site. Sommige pictogrammen die op de website worden gebruikt, zijn afkomstig van de website modernuiicons.com van Austin Andrews (http://templarian.com/).

IV.2 Verwerking van persoonsgegevens van personen die contact opnemen met Raben Group om informatie te verkrijgen over het aanbod of om opmerkingen over diensten te delen, en om contact op te nemen met het oog op het sluiten van een contract via de website.

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van natuurlijke personen die contact met ons opnemen om informatie te verkrijgen over het aanbod of opmerkingen over onze diensten te delen, evenals van degenen die contact met ons opnemen om een contract af te sluiten: voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. In het bijzonder kunnen deze personen een e-mail sturen naar avg.nl@raben-group.com. Dergelijke berichten bevatten de naam en het e-mailadres, evenals aanvullende informatie die de gebruiker in het bericht wil opnemen.

We vragen u om geen informatie te verstrekken over speciale categorieën persoonsgegevens die worden vermeld in artikel 9 lid 1 AVG (informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond, gegevens over lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon en het criminele verleden). Als u om welke reden dan ook dergelijke informatie verstrekt, betekent dit uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens door ons zoals hierin uiteengezet of zoals uiteengezet op de locatie waar de gegevens werden bekendgemaakt.

IV.3 Verwerking van persoonsgegevens van eindgebruikers van online hulpmiddelen

In een situatie waarin we klanten online (via internet) specifieke producten of diensten aanbieden, verwerken we persoonsgegevens van eindgebruikers van dergelijke producten en diensten. Houd er rekening mee dat de informatie over cookies en toegangslogboeken die we hierboven hebben verstrekt ook van toepassing is op de verwerking van natuurlijke personen die online aangeboden producten of diensten gebruiken.

IV.4 Verwerking van persoonsgegevens van personen die de sociale media van de Raben Group bezoeken

Raben Group en Facebook zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van gegevens van gebruikers die de sociale media van de Raben Group leuk vinden, beschikbaar op https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial/ of een sociaal medium van Raben Group-bedrijven, beschikbaar op: https://www.facebook.com/RabenNetherlandsBV/ 

Als eigenaar van het Instagram-merk beheert Facebook ook mede de gegevens van mensen die de sociale media van Raben Group volgen op Instagram op https://www.instagram.com/raben_group of een sociaal medium van Raben Group-bedrijven, beschikbaar op: https://www.instagram.com/werkenbijraben

Raben Group heeft ook profielen op YouTube- en LinkedIn-portals.

Raben Group en YouTube zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van gegevens van de gebruikers die het Raben Group-kanaal leuk vinden, beschikbaar op: https://youtube.com/@RabenGroupChannel

Raben Group en LinkedIn zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van gegevens van gebruikers die de sociale media van Raben Group volgen op het adres https://www.linkedin.com/company/the-raben-group/ en https://www.linkedin.com/company/raben-netherlands/

Vanwege het bovenstaande kunnen Raben Group-bedrijven, als beheerders van sociale media / kanalen, anonieme statistische gegevens verkrijgen over personen die de website bezoeken. Deze gegevens worden verzameld dankzij cookie-bestanden, die elk een unieke gebruikerscode bevatten (ze worden door de portaalbeheerder op de harde schijf van de computer of op een andere gegevensdrager van de bezoekers van de sociale media opgeslagen). De gebruikerscode die kan worden gekoppeld aan de verbindingsgegevens van gebruikers die in een bepaald portaal zijn geregistreerd, wordt gedownload en verwerkt wanneer de sociale media / het kanaal wordt geopend. Hoewel het anonieme gegevens zijn, kunnen bedrijven van de Raben Group de portaalbeheerder vragen om ze te verwerken op het gebied van:

 • demografische gegevens (inclusief trends in leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en professionele status);
 • informatie over levensstijl en interesses;
 • geografische gegevens die het mogelijk maken te bepalen waar speciale promoties kunnen worden gehouden of evenementen kunnen worden georganiseerd en voor het gericht aanbieden van het informatieaanbod.

In het geval van LinkedIn kunnen de statistieken over bezoekers van de site met name omvatten:

 • locatie van de gebruiker;
 • functie;
 • grootte van het bedrijf waarbinnen de gebruiker werkzaam is;
 • sector waarin de gebruikers actief zijn.

Tegelijkertijd kunnen de gegevens van personen die de sociale media / het kanaal leuk vinden, in een niet-geanonimiseerde vorm worden verwerkt in het geval van:

 • communicatie met Raben Group via een bepaald portaal (deze mogelijkheid is niet van toepassing op het LinkedIn-portaal);
 • reageren op berichten die zijn gedeeld op de sociale media / het kanaal;
 • deelname aan verschillende promotiecampagnes, prijsvragen - in dit geval wordt de verwerking uitgevoerd op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (deze mogelijkheid is niet van toepassing op het LinkedIn-portaal).

De gegevens van personen die de sociale media/ het kanaal van Raben Group en een specifiek Raben Group-bedrijf leuk vinden, zullen in geen geval worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerking ervan vindt uitsluitend plaats op het desbetreffende portaal en in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor het gebruik van het portaal.

We willen dat onze sociale media een plek is voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, waar gebruikers kunnen communiceren met behoud van de principes van persoonlijke cultuur en wederzijds respect. Respecteer daarom de volgende regels:

 1. We tolereren geen haatdragende taal of inhoud van racistische, homofobe, seksistische, pornografische of vulgaire aard, belediging van andere religies, overtuigingen of naties.
 2. We tolereren geen overtredingen van de wet, handelingen in strijd met toepasselijke wetgeving, inbreuk op de rechten van derden, waaronder auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
 3. Besteed speciale aandacht aan de informatie die in de reacties op berichten wordt geplaatst. Sociale media is een openbare plaats en daarom kan het verstrekken van gegevens door de gebruikers, zoals een BS-nummer, ID-kaartnummer, telefoonnummer of autorisatiegegevens (login, wachtwoord) negatieve gevolgen hebben voor de gebruiker die dit soort informatie publiceert.

We behouden ons het recht voor om vermeldingen te verwijderen of te verbergen die in strijd zijn met de bovengenoemde regels.

Aanvullende informatie over elektronische correspondentie

Als u ons een e-mail wilt sturen, houd er dan rekening mee dat niet-versleutelde e-mailberichten die via internet worden verzonden, niet nauwkeurig worden beschermd tegen toegang door derden.

V. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens via de website en sociale media

 1. De verwerking van persoonlijke gegevens van mensen die websites bezoeken die worden beheerd door Raben Group of elektronisch geleverde diensten gebruiken, of die inhoud van de Raben Group-sociale media publiceren in een sociaal netwerk, is gebaseerd op verschillende juridische gronden voor verwerking, afhankelijk van de categorie van persoonlijke gegevens die we verwerken en het doel van de verwerking. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die onze websites bezoeken op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of op basis van toestemming als we de betrokkene om een dergelijke toestemming hebben gevraagd.
 2. Wij verwerken de gegevens van personen die het online / contactformulier invullen omdat dit nodig is voor het uitvoeren van het contract of het ondernemen van actie om dit contract af te sluiten, op verzoek van de persoon die zijn gegevens verstrekt of om het legitieme belang van de gegevensbeheerder die reageert op het ontvangen bericht. De gegevens van personen die onze sociale media bezoeken, worden verwerkt in overeenstemming met de regels voor het gebruik van Facebook, op basis van toestemming van de gebruiker.
 3. In het geval van promotiecampagnes die worden uitgevoerd op sociale netwerken, waarbij de gebruiker een foto over een specifiek onderwerp verzendt, de toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens in de vorm van de afbeelding die op de foto is vastgelegd, naam en postadres in het geval van winnen van een prijs (met het doel deze te verzenden) wordt door hen uitgedrukt door deze foto te verstrekken / delen en de aangegeven gegevens te verstrekken. In het geval van het verzenden van een foto waarop ook de afbeelding van derden is weergegeven, bevestigt de gebruiker tegelijkertijd dat hij het recht heeft om de afbeelding van deze personen te gebruiken, inclusief te delen.
 4. De verwerking van persoonsgegevens van personen die via de website contact opnemen met Raben Group om informatie te verkrijgen over het aanbod of om opmerkingen over diensten te delen, en om contact op te nemen met het oog op het sluiten van een contract, is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker die het bovenstaand verzoek richt aan Raben Group of om het contract uit te voeren (voldoen aan het verzoek) dat door een bepaalde persoon is ingediend. De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van het legitieme belang van de gegevensbeheerder.
 5. We verwerken de gegevens van eindgebruikers afhankelijk van de situatie en het soort persoonsgegevens op basis van de toestemming van een natuurlijke persoon (inclusief in het bijzonder toestemming voor e-mailmarketing of telemarketing), of het gerechtvaardigd belang van een Raben Group-bedrijf als gegevensbeheerder (bijv. in het kader van het leveren van een door de klant bestelde dienst, in het kader van analyse- en profileringsactiviteiten, inclusief activiteiten met betrekking tot de analyse van het gebruik van producten, direct marketing van eigen producten, het beveiligen van documentatie met het oog op verdediging tegen mogelijke claims of met het oog op het uitoefenen van claims).

VI. Verwerkingstijd van persoonsgegevens die via de website en sociale media worden verwerkt

De tijd gedurende welke we persoonlijke gegevens kunnen verwerken, is afhankelijk van de juridische gronden die een juridisch uitgangspunt vormen voor de verwerking van persoonsgegevens door Raben Group. Houd er daarom rekening mee dat Raben Group persoonsgegevens verwerkt op basis van:

 1. een toestemming: de verwerkingsperiode duurt totdat de betrokkene de toestemming intrekt of de voltooiing van het verwerkingsdoel;
 2. een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingstijd duurt totdat het bovengenoemde belang (bijv. de verjaringstermijn van civielrechtelijke vorderingen) ophoudt te bestaan, of totdat de betrokkene bezwaar maakt tegen verdere verwerking - in situaties waarin een dergelijk bezwaar in overeenstemming is met de wet;
 3. van toepassing zijnde wettelijke voorschriften: de verwerkingsperioden voor dit doeleinde worden in dit reglement vastgelegd.

VII. Ontvangers van gegevens die worden verwerkt via de website en sociale media engegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan andere entiteiten op basis van de vereisten van de wet of in verband met het nastreven van het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. Tegelijkertijd verklaren we dat we alleen gebruik maken van de diensten van geverifieerde entiteiten die bekend zijn op de lokale markt en de veiligheid van uw gegevens garanderen. Contracten waaronder wij de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen, bevatten bepalingen over de door ons vereiste beschermingsmaatregelen, die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de overgedragen gegevens waarborgen.

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven of andere betrouwbare zakenpartners die namens ons diensten verlenen, bijvoorbeeld om technische ondersteuning te bieden om de geschiktheid van de website voor marketingdoeleinden of andere vormen van dienstverlening te beoordelen. Uw persoonsgegevens worden alleen aan deze entiteiten en andere derde partijen overgedragen als het nodig is om de diensten uit te voeren die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, om uw en onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of als we daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeving of (op verzoek van een bevoegde instantie) als de openbaarmaking van persoonsgegevens anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van juridische regelingen (met inbegrip van in het bijzonder strafrechtelijke regelingen of een rechtszaak).

In verband met het bovenstaande wijzen we erop dat de ontvangers van persoonlijke gegevens die Raben Group als gegevensbeheerder verwerkt, kunnen zijn:

 • entiteiten die hostingdiensten verlenen;
 • onderaannemers van bedrijven uit de Raben Group die diensten verlenen voor softwarelevering, onderhoud van software of hardware die we gebruiken, evenals serviceproviders die we gebruiken;
 • entiteiten die diensten verlenen op het gebied van vragenlijstonderzoeken;
 • auditors en wettelijke auditors, juridische adviseurs, belastingadviseurs;
 • wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het beschermingsniveau dat wordt gegarandeerd volgens de regelgeving die van kracht is in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming.

VIII. Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die kunnen wordenuitgeoefend door gebruikers van de website en sociale media

Natuurlijke personen hebben specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Bedrijven van de Raben Group als gegevensbeheerders zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van deze rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de reikwijdte van en de uitoefening van de rechten, en om een specifiek recht uit te oefenen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. We behouden ons het recht voor om de volgende rechten uit te oefenen na het succesvol verifiëren van de identiteit van de persoon die de uitvoering van een specifieke actie aanvraagt.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 1. het recht om de toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming;
 2. het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 3. het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 4. het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen;
 5. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 6. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens vanwege uw speciale situatie - in gevallen waarin we uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang,
 7. het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. U kunt deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen of ons verzoeken om uw gegevens namens u over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit doen we echter alleen als een dergelijke doorgifte technisch mogelijk is. U heeft alleen recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een met u gesloten contract of op basis van uw toestemming;
 8. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgevens.

IX. Gedetailleerde informatieclausules met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven van de Raben Group buiten de website en sociale media

Websites en sociale media zijn niet de enige kanalen waarmee Raben Group persoonlijke gegevens verwerkt.

Om te voldoen aan de informatieverplichtingen die aan ons zijn opgelegd, presenteren we hieronder de belangrijkste kwesties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens buiten de website en sociale media van chauffeurs, vervoerders, leveranciers, klanten, de zogenaamde "contactpersonen". , nieuwsbriefgebruikers, bezoekers van onze faciliteiten en mediavertegenwoordigers.

Uiteraard blijft de informatie vermeld in secties I tot IV van de Privacy Policy volledig van toepassing, ook met betrekking tot de informatieclausules die in deze sectie over informatieclausules worden verstrekt.

 1) Informatie voor de chauffeur (in dienst van / samen met de vervoerder die diensten verleent aan bedrijven van de Raben Group)

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

Om zendingen aan onze klanten te adviseren, de vloot te beheren, de transportplanning te optimaliseren en de transportdienst op de juiste manier uit te voeren, hebben we uw persoonsgegevens nodig, in het bijzonder uw voor- en achternaam, identiteitskaart of paspoortnummer en contactnummer. Om de principes van voedselveiligheid te handhaven, hebben we uw gegevens in medische certificaten nodig voor sanitaire en epidemiologische doeleinden. Om het vervoer van ADR-goederen correct uit te voeren in overeenstemming met de voorschriften, moeten wij bovendien weten of u bevoegd bent om ze te vervoeren.

Om het transport te beveiligen en het toevertrouwde eigendom te beschermen, kan Raben de locatie van voertuigen controleren via een satellietnavigatiesysteem (GPS-apparaten).

In verband met het bovenstaande zullen wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege gerechtvaardigde belangen, d.w.z. het correct uitvoeren van de vervoersdienst.

2. Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de duur van het verstrijken van de claims die mogelijk verband houden met uw persoon of als de verwerking van persoonlijke gegevens nodig is voor de snelle uitoefening van claims of verdediging tegen claims van een andere partij, wat het legitieme belang is van de gegevensbeheerder.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Uw gegevens kunnen ook worden geraadpleegd door onze klanten voor wie we transportdiensten uitvoeren met uw medewerking, geadresseerden en verladers van zendingen, evenals boekhoudkundige, juridische en IT-bedrijven, schaderegelaars, aannemers van schaderegelingsdiensten, auditors, adviseurs en fysieke beveiliging van faciliteiten.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid;
 • het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van claims;

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouden autoriteit, de Autoriteit Persoonsgevens. 

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens, er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Bron van gegevens

Voor een goede uitvoering van de vervoersdienst hebben wij uw persoonsgegevens verkregen van de vervoerder met wie u een arbeidsovereenkomst of een civielrechtelijke overeenkomst heeft gesloten.

2) Informatie voor de vervoerder

1. Doeleinden van en rechtsgronden voor verwerking

Het bedrijf kan uw gegevens verwerken omdat:

 • ze nodig zijn voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om actie te ondernemen om deze te sluiten (artikel 6 (1) (b) van de AVG);
 • ze nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op het bedrijf rusten volgens de belasting- en boekhoudregels (artikel 6 (1) (c) van de AVG);
 • verwerking is noodzakelijk voor het doel dat voortvloeit uit de legitieme belangen van het bedrijf (artikel 6 (1) (f) van de AVG), d.w.z. om mogelijke claims (van een partij) uit te oefenen.

2. Bewaartermijn van gegevens

De duur van de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking zoals hierboven aangegeven. We bewaren uw gegevens die zijn verkregen met het oog op het sluiten van een contract voor de duur van de contractonderhandeling. In het geval van het sluiten van een contract, is de periode van gegevensverwerking beperkt tot de tijd dat mogelijke claims kunnen worden ingediend of tot de tijd die voortvloeit uit de toepasselijke fiscale en boekhoudkundige voorschriften.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt verleend aan geautoriseerde medewerkers van het bedrijf, evenals aan leveranciers van diensten die door het bedrijf worden gebruikt (bijv. IT, boekhouding, incasso, juridisch, fiscaal).

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid;
 • het recht op bezwaar. Als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van gegevens voor dit doel stopzetten, tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van claims.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouden autoriteit, de Autoriteit Persoonsgevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van uw persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het sluiten van het contract en in de volgende fase voor de uitvoering ervan.

C) Informatie voor klanten

1. Doeleinden van en rechtsgronden voor verwerking

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • ze nodig zijn voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om actie te ondernemen om deze te sluiten (artikel 6 (1) (b) van de AVG),
 • ze nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op het bedrijf rusten volgens de belasting- en boekhoudregels (artikel 6 (1) (c) van de AVG),
 • verwerking is noodzakelijk voor het doel dat voortvloeit uit de legitieme belangen van het bedrijf (artikel 6 (1) (f) van de AVG), d.w.z. om mogelijke claims (van een partij) uit te oefenen.

2. Bewaartermijn van gegevens

De duur van de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking zoals hierboven aangegeven. We bewaren uw gegevens die zijn verkregen met het oog op het sluiten van een contract voor de duur van de contractonderhandeling. In het geval van het sluiten van een contract, is de periode van gegevensverwerking beperkt tot de tijd dat mogelijke claims kunnen worden ingediend of tot de tijd die voortvloeit uit de toepasselijke fiscale en boekhoudkundige voorschriften.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt verleend aan geautoriseerde medewerkers van het bedrijf, evenals aan leveranciers van diensten die door het bedrijf worden gebruikt (bijv. IT, boekhouding, incasso, juridisch, fiscaal).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid;
 • het recht op bezwaar. Als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van gegevens voor dit doel stopzetten, tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van claims.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van uw persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het sluiten van het contract en in de volgende fase voor de uitvoering ervan.

D) Informatie voor stuurprogramma's - TLME lite-applicatie

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

Uw persoonlijke gegevens in de vorm van GPS-locatie worden verwerkt op basis van de toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de TABELLEN), die op elk moment kan worden ingetrokken, om het hoogste niveau van geleverde diensten te garanderen voor klanten van de Raben Group (organisatie van de werktijd door de kortste en snelste routes te markeren die nodig zijn om het transport te voltooien, de verwachte aankomsttijd op het punt van lossen in realtime te berekenen en het onroerend goed te beveiligen, evenals uw werk te vergemakkelijken met het gebruik van de mobiele applicatie, in plaats van de bestaande papieren documenten).

2. Bewaartermijn van gegevens

De geregistreerde gps-gegevens worden gedurende 60 dagen verzameld, waarna ze definitief worden verwijderd.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt verleend aan onze geautoriseerde werknemers en collega's, evenals aan de serviceproviders die we gebruiken (bijv. de applicatieleverancier - TIS GmbH, van wie Raben Group een licentie heeft verkregen om de oplossing te gebruiken, andere IT-service providers).

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht om de toestemming voor de verwerking op elk moment in te trekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan de intrekking werd uitgevoerd, aan te tasten,
 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van persoonlijke informatie is volledig vrijwillig, maar noodzakelijk om de TLME lite-applicatie te gebruiken.

E) Informatie voor leveranciers

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

Het bedrijf kan uw gegevens verwerken omdat:

 • ze nodig zijn voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om actie te ondernemen om deze te sluiten (artikel 6 (1) (b) van de AVG),
 • ze nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op het bedrijf rusten volgens de belasting- en boekhoudregels (artikel 6 (1) (c) van de AVG),
 • verwerking is noodzakelijk voor het doel dat voortvloeit uit de legitieme belangen van het bedrijf (artikel 6 (1) (f) van de AVG), d.w.z. om mogelijke claims (van een partij) uit te oefenen.

2.Bewaartermijn van gegevens

De duur van de verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking zoals hierboven aangegeven. We bewaren uw gegevens die zijn verkregen met het oog op het sluiten van een contract voor de duur van de contractonderhandeling. In het geval van het sluiten van een contract, is de periode van gegevensverwerking beperkt tot de tijd dat mogelijke claims kunnen worden ingediend of tot de tijd die voortvloeit uit de toepasselijke fiscale en boekhoudkundige voorschriften.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot persoonlijke gegevens wordt verleend aan geautoriseerde medewerkers van het bedrijf, evenals aan leveranciers van diensten die door het bedrijf worden gebruikt (bijv. IT, boekhouding, incasso, juridisch, fiscaal).

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’
 • het recht op bezwaar. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden me uw specifieke situatie. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van gegeven voor dit doel stopzetten., tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van claims.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het sluiten van het contract en in de volgende fase voor de uitvoering ervan.

F) Informatie voor Track & Trace-gebruikers

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden die zijn ingediend via het contactformulier op de website myRaben.com, op het tabblad Track & Trace (artikel 6 (1) (f) van de AVG).

2. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is om de taken uit te voeren die voortvloeien uit de inhoud van de correspondentie en gedurende de periode waarin het mogelijk is om claims in te dienen of daartegen te verdedigen door een partij.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot persoonlijke gegevens kan worden verleend aan geautoriseerde medewerkers van het bedrijf, evenals aan leveranciers van diensten die door het bedrijf worden gebruikt (bijv. Platformprovider, IT-diensten) en geautoriseerde overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op bezwaar. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden me uw specifieke situatie. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van gegeven voor dit doel stopzetten., tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van claims.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden.

G) Informatie voor contactpersonen

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens verwerken (in de vorm van uw naam, achternaam, e-mailadres, functie, telefoonnummer) omdat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden die voortvloeien uit het gerechtvaardigde belang van het bedrijf (artikel 6 (1) ( f) van de AVG), dat wil zeggen voor de goede uitvoering van het contract dat met de tegenpartij is gesloten en met het oog op het uitoefenen van claims of de verdediging daarvan (in geval van onjuiste uitvoering ervan).

2. Bewaartermijn van gegevens

We zullen uw persoonsgegevens verwerken gedurende de periode waarin het mogelijk is om claims in te dienen of daartegen te verweren (in het geval van onjuiste uitvoering van het contract door een van beide partijen).

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot persoonsgegevens kan worden verleend aan geautoriseerde medewerkers van het bedrijf, evenals aan leveranciers van diensten die door het bedrijf worden gebruikt (bijv. leverancier van IT-tools, IT, juridische zaken, incasso) en geautoriseerde overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op bezwaar. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden me uw specifieke situatie. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van gegeven voor dit doel stopzetten., tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van claims.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract.

6. Bron van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn verkregen door de openbaarmaking van uw persoonsgegevens door een tegenpartij die een aanbieding heeft gedaan of een contract heeft gesloten met het bedrijf en voor wie u werk / diensten verricht of hem / haar vertegenwoordigt. U bent aangewezen als een persoon die bevoegd is om contact op te nemen met of samen te werken met ons bedrijf in verband met de uitvoering van het contract.

 H) Informatie over het versturen van de nieuwsbrief

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG), die u op elk moment kunt intrekken.

2. Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat de toestemming is ingetrokken (dit kan op elk moment worden gedaan door op de annuleringslink aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken of door contact met ons op te nemen).

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot persoonsgegevens wordt verleend aan geautoriseerde medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke, collega's, evenals aan dienstverleners die door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt (bijvoorbeeld IT-services, verzendsysteem voor nieuwsbrieven).

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de bovengenoemde toestemming voorafgaand aan de intrekking.
 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op bezwaar;
 • het recht op overdraagbaarheid.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van persoonsegevens in de vorm van een e-mailadres is volledig vrijwillig. Het gevolg van het niet verstrekken van gegevens is het ontbreken van de mogelijkheid om de nieuwsbrief te ontvangen.

I) Informatie over videobewaking en bezoekersdienst van de Raben Group

1. Doel en rechtsgronden voor verwerking

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens verwerken omdat het zijn legitieme belang nastreeft, d.w.z. de noodzaak om de veiligheid van de personen in de gebouwen van de verwerkingsverantwoordelijke en de bescherming van eigendommen te waarborgen (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

2. Bewaartermijn van gegevens

Uw beeld opgenomen op de bewaking wordt gedurende 3 maanden verwerkt. Als u bezoeker van de Raben Group bent, worden gegevens die uw identiteit bevestigen, verwerkt gedurende maximaal 12 maanden vanaf het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn verzameld.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot persoonsgegevens kan worden verleend aan geautoriseerde medewerkers van het bedrijf, evenals aan leveranciers van diensten die door het bedrijf worden gebruikt (bijv. bedrijven die fysieke beveiligingsdiensten op het terrein leveren) en geautoriseerde overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie of aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op bezwaar. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden me uw specifieke situatie. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van gegeven voor dit doel stopzetten, tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van claims.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om het terrein te betreden.

J) Informatie voor de media

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens verwerken in de vorm van uw naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, omdat de verwerking ervan noodzakelijk is voor de doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG), d.w.z. het voeren van correspondentie of andere contacten om de Raben Group te promoten.

2. Bewaartermijn van gegevens

We zullen uw persoonsgegevens verwerken totdat u legitiem bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot persoonsgegevens kan worden verleend aan geautoriseerde medewerkers van het bedrijf, evenals aan leveranciers van diensten die door het bedrijf worden gebruikt (bijv. IT, juridische diensten) en geautoriseerde overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u;

 • Het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie of aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op bezwaar. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Als u dit recht uitoefent, zullen we de verwerking van gegeven voor dit doel stopzetten., tenzij we aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van claims.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het voeren van communicatie.

K) Informatie voor sollicitanten

1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgronden voor de verwerking en categorieën gegevens

We zullen uw persoonlijk gegevens verwerken om uw kwalificaties en vaardigheden te beoordelen die nodig zijn om te werken in de functie waarvoor u solliciteert en om de juiste persoon te kiezen om bij ons te werken.

Uw persoonsgegevens zullen, voor zover aangegeven in de bepalingen van het arbeidsrecht, worden verwerkt met het oog op het huidige rekruteringsproces en de mogelijke sluiting van een contract (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) en c), van de AVG). Als u ons andere gegevens verstrekt in uw sollicitatiedocumenten, zullen wij deze verwerken op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG), die op elk moment kan worden ingetrokken. Door ons uw sollicitatie te sturen, stemt u in met de verwerking van de gegevens die erin staan. Als u ons uw e-mailadres verstrekt, sturen we u na afloop van het rekruteringsproces een link naar een anonieme enquête om de tevredenheid van de kandidaat over het rekruteringsproces te evalueren. We sturen een link naar de enquête naar uw e-mailadres op basis van ons gerechtvaardigd belang, dat wil zeggen de mogelijkheid om onze wervingsprocessen en -regels te verbeteren op basis van de resultaten van de enquête (Art. 6 (1) (f) van de AVG). Het onderzoek is volledig anoniem (het wordt niet aan uw persoon gekoppeld) en het invullen ervan is vrijwillig en heeft geen invloed op de voltooide en toekomstige aanwervingen.

2. Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van het wervingsproces en daarna voor de periode waarin eventuele aanspraken van een van beide partijen kunnen worden uitgeoefend. Als u geen toestemming heeft gegeven om deel te nemen aan toekomstige rekruteringen, zullen wij uw gegevens niet langer dan 4 weken verwerken. Als u wel uw toestemming heeft gegeven, zullen wij uw gegevens verwerken totdat uw toestemming wordt ingetrokken, maar niet langer dan 1 jaar na het einde van de huidige rekrutering.

3. Ontvangers van gegevens en gegevensoverdracht naar derde landen

Toegang tot uw persoonsgegevens wordt verleend aan onze geautoriseerde medewerkers, evenals aan de serviceproviders die we gebruiken (bijv. het team dat de website onderhoudt, leveranciers van IT-diensten, zoals hosting en leveranciers van andere IT-systemen die het proces ondersteunen).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de EER-landen. Voordat uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal Raben Group er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet leidt tot een vermindering van het niveau van uw bescherming dat wordt gegarandeerd onder de geldende regelgeving in de EER-landen. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, vindt de doorgifte plaats onder de door de Europese Commissie aangenomen standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. U kunt ook aanvullende informatie opvragen met betrekking tot de overdracht van de gegevens buiten de EER door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Uw rechten en profilering

Onder de AVG heeft u:

 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, zonder gevolgen voor de naleving van het recht om de gegevens te verwerken die waren gedaan voordat de toestemming werd ingetrokken;
 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie of aanvulling;
 • het recht op ‘vergetelheid’;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van persoonlijke gegevens. Er wordt ook geen profilering uitgevoerd.

5. Verplichting om gegevens te verstrekken

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar noodzakelijk om deel te nemen aan de werving, binnen de reikwijdte van de wettelijke voorschriften.

X. Wijzigingen in dit privacybeleid

We zijn toegewijd om dit privacybeleid regelmatig te herzien en te wijzigen als dit nodig of wenselijk blijkt vanwege: nieuwe wettelijke voorschriften, nieuwe richtlijnen van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de processen van de bescherming van persoonsgegevens, ‘best practices’ die worden toegepast op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

We behouden ons ook het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen in het geval van veranderingen in de technologie die we gebruiken om persoonlijke gegevens te verwerken (als de wijziging van invloed is op de formulering van dit document) en in het geval van wijzigingen in methoden, doeleinden of juridische gronden voor verwerking van persoonlijke gegevens.

*** EINDE ***