Raben logo
Data infromation protection your-partner-in-logistics

Gegevensbescherming

We care about your data

Raben security

We zijn ons ervan bewust dat er momenteel niet alleen voldoende bescherming moet worden geboden voor de menselijke gezondheid en het leven, voor natuurlijke hulpbronnen, maar ook voor informatie, die zeer waardevol is voor elk bedrijf. We begrijpen dat informatiebeveiliging niet alleen zorgt voor voldoende vertrouwelijkheid, maar ook voor toegankelijkheid en integriteit.
 

Dit proces vereist continue monitoring en verbetering, wat we nastreven door het ontwikkelen van een informatiebeveiligingssysteem dat is gebaseerd op ISO 207001 richtlijnen.

Wij zijn van mening dat het voldoet aan alle vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene verordening gegevensbescherming) is voor ons een van de belangrijkste doelstellingen van het informatiebeveiligingsbeheersysteem.

Protectie date

We verwerken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. We houden ons aan onze informatieplichten bij het verzamelen van dergelijke gegevens, met name met betrekking tot het informeren op welke manier en hoelang deze gegevens bewaard zullen worden en wie de ontvanger is.

Hierdoor bent u er zeker van dat:

  • Alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de vertrouwelijke gegevens.
  • De nodige informatie beschikbaar is voor de relevante individuen, wat korte doorlooptijden garandeert.
  • Wij zorgen voor de kwaliteit van de gebruikte gegevens, de volledigheid en juistheid, wat ons uiteindelijk in staat stelt om het risico op fouten te minimaliseren.

Principes van gegevensbeheer en -verwerking

Contact voor gegevensbescherming

+31 88 7720000

avg.nl@raben-group.com