Raben logo
csm_BCM_1403f92adb.jpg your-partner-in-logistics

BCM & Risk Management

We have safety

in our DNA

Comprehensive process management

Periodieke check van systemen

daily_conections_copy_icon.svg

Continuïteit van het operationele proces

Dedicated customer services

Snelle en transparante informatie

Flexibility with variable volumes

Geteste procedures in geval van een crisis

  • Comprehensive process management

    Periodieke check van systemen

Item 1 of 4
Raben employees in the office

Risico management en management van operationele continuïteit

Ongeacht het vakgebied loopt elke organisatie het risico op gebeurtenissen die kunnen leiden tot verliezen of zelfs tot stopzetting van de activiteiten.
Evenzo kan elk bedrijf zich in een crisis bevinden die wordt veroorzaakt door verschillende interne (werknemers, bedrijfsprocessen) of externe factoren (leveranciers, klanten, concurrenten, willekeurige gebeurtenissen).

We zijn voorbereid op dergelijke situaties, omdat we vast geloven in dit motto: Hoop op het beste, verwacht het ergste.

Shaking hands as a sign of partnership

Enterprise Risk Management (ERM)

We hebben een uitgebreid Enterprise Risk Management-systeem geïmplementeerd met als belangrijkste doelstellingen:

  • bescherming van het menselijk leven en de gezondheid,
  • bescherming van de Group's eigendommen en operationele capaciteiten,
  • het beschermen van de belangen van alle belanghebbenden (bijv. onze klanten),
  • het beschermen van onze reputatie.

Als onderdeel van het ERM-systeem hebben we een methodologie ontwikkeld voor het identificeren en evalueren van kansen en risico's, gedefinieerde niveaus van de mogelijke resultaten en de waarschijnlijkheid van het optreden van specifieke gebeurtenissen op het niveau van de Groep en individuele bedrijven. We identificeren, beschrijven en beoordelen voortdurend risico's en introduceren ook mechanismen voor risicobeheersing. We zorgen ervoor dat het systeem correct werkt door het regelmatig te herzien.

Raben Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) 

Dit alles wordt compleet gemaakt door het Business Continuity Management-systeem. BCM is een systeem dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat de organisatie blijft functioneren en efficiënte klantenservice biedt, zelfs in geval van storingen.

 


We hebben een groepsbeleid gemaakt en geïmplementeerd met gedetailleerde plannen en verantwoordelijkheden voor individuele elementen van het systeem. Noodplannen worden regelmatig getest, minimaal één keer per jaar, waardoor we het systeem verder kunnen verbeteren. Om een efficiënt procesonderhoud te garanderen, is de volledige documentatie bovendien onderdeel geworden van de geïntegreerde beheersystemen die regelmatig worden herzien en gecontroleerd.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat willekeurige gebeurtenissen en externe factoren geen nadelig effect hebben op onze diensten.