Raben logo
csm_Raben_Group_report_6ff91395e4.jpeg

Nieuw duurzaamheidsrapport van de Raben Group

2022.04.25

Nieuw duurzaamheidsrapport van de Raben Group

Het 90-jarig jubileum, nieuwe acquisities en statistieken betreft meer dan 10.000 werknemers en 14 markten, strijd tegen klimaatverandering en sociale acties – deze informatie en nog veel meer is opgenomen in het nieuwe duurzaamheidsrapport van de Raben Group. In de 2021 publicatie presenteert de logistieke operator zowel lang termijn programma’s en hun effecten als eenmalige projecten, vaak met baanbrekende betekenis voor het bedrijf en de industrie als geheel.

Om een bedrijf op een echte duurzame manier te laten groeien, zal niet alleen vooruitstrevend denken, gedurfde beslissingen en plannen om zetten in tastbare resultaten belangrijk zijn. Enthousiasme en ambitie bij het stellen van doelen moeten hand in hand gaan met consistentie en vastberadenheid. Deze benadering van zaken doen is te zien in het duurzaamheidsrapport 2021 van de Raben Group. Het bedrijf heeft zojuist een rapport gepubliceerd – de achtste in zijn geschiedenis, de tweede over duurzaamheid (niet alleen MVO), en de eerste met gegevens van alle Europese markten waarin wij gevestigd zijn.

-2021 was een jaar van het 90-jarig jubileum van de Raben Group, maar het was ook een jaar dat moet worden geprezen als een mijlpaal in de ontwikkeling van onze duurzaamheidsinspanningen binnen de Raben Group door ons tot de leiders van duurzaamheid in de transport en de logistieke sector te plaatsen. Nu er zoveel initiatieven met succes zijn afgerond, heb ik het gevoel dat normen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) nu met succes een ingebed onderdeel zijn geworden van het DNA van ons bedrijf- Zegt Ewald Raben, CEO van Raben Group

In het afgelopen jaar waren de effecten van de pandemie nog goed zichtbaar, maar er kwamen meer positieve gebeurtenissen naar voren – het al genoemde jubileum en de uitbreiding van de dekkingskaart van de Raben Group. Het bedrijf vierde zijn 90-jarig jubileum op een milieuvriendelijke manier met de Eco2Way-tour door Europa, met als hoogte punt een stemming voor projecten die zijn ontworpen om de natuur te helpen. Wij zijn het volgende decennium in gegaan van activiteiten door een duidelijk signaal af te geven van de bezorgdheid over het lot van de planeet en de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en het betrad tegelijkertijd ook zijn viertiende en, vanaf Februari 2022, vijftiende markt met de overname van logistieke operators in Griekenland en Oostenrijk. Ook acquisities van bedrijven in Nederland en Duitsland gaven Raben de mogelijkheid om haar positie op de baanbrekende markten te versterken.

Lange marathon…

In het duurzaamheidsrapport 2021 presenteert Raben Group lange termijn acties op het gebied van ethiek, risicobeheer, informatiebeveiliging, servicekwaliteit, innovatie, vermindering van de CO2-voetafdruk, efficiënt transport, afvalbeheer, ontwikkelingsprojecten voor medewerkers, veiligheidscultuur, toeleveringsketen en verantwoordelijkheid voor lokale gemeenschappen. Om er maar een paar te noemen. Ook was er ruimte voor eenmalige projecten, die wij erg belangrijk vinden omdat die projecten het functioneren van het bedrijf in de komende jaren bepalen.

-De duurzaamheidsstrategie voor 2025 heeft zijn definitieve vorm aangenomen en is vervolgens onze routekaart geworden die concrete en precieze doelen stelt op alle belangrijke en relevante gebieden van onze branche. We zijn begonnen met het identificeren van branche brede klimaatrisico’s en het beoordelen van hun potentiële impact, rekening houdend met de implicaties van de klimaatcrisis voor onze activiteiten, met betrekking tot nieuwe regelgeving en verandering in risicobeheer – zegt Ewelina Jabłońska-Gryżenia, hoofd van duurzaamheid in de Raben Group.

… en verspringen

De Power Purchase Agreement (PPA) die het bedrijf tussen 2023 en 2029 van groene energie in Polen zal voorzien en zal bijdragen aan de bouw van nieuwe fotovoltaïsche boerderijen in Polen, valt ongetwijfeld in de categorie van deze historische projecten. De vijfjarige Sustainability Linked Loan (SSL) van €225 miljoen heeft een even hoog aanzien. De marge hangt af van het voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld door de vijf prestatie indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur voor de TFL-sector. Voor Raben Groupis dit een sterke motivatie om de doelen te bereiken, zoals een vermindering van de emissie-intensiteit met 30% in de eigen faciliteiten en met 10% in het transport, het vergroten van het aandeel vrachtwagens dat voldoet een de minimum Euro 5 norm in zijn eigen en uitbestede vloten tot 96%, waardoor het percentage vrouwen in managementfuncties tot 34% stijgt en de EcoVadis-rating tegen 2025 gestaag verbeterd.

Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid

Voor een van Europa’s toonaangevende logistieke dienstverleners betekend een dergelijke grootschalige operatie een grote impact op verschillende belanghebbende en een wereldwijde verantwoordelijkheid. Daarom wordt verwacht dat de geactualiseerde strategie, die in 2021 is aangenomen, zal bijdragen aan geselecteerde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: (3) goede gezondheid en welzijn, (5) gendergelijkheid, (8) fatsoenlijk werk en economische groei, (9) industrie, innovatie en infrastructuur, (12) verantwoorde consumptie en productie, (13) klimaatactie en (17) partnerschappen voor de doelstellingen. De bevestiging van Raben Group’s toewijding aan duurzaamheid, zijn bereidheid om te verbeteren, maar ook om kennis en goede praktijken te delen, is het feit dat het is toegetreden tot het Global Compact van de Verenigde Naties en het Science Based Targets initiatief.

Aanwezigheid op meer dan een dozijn Europese markten en een professionele benadering van rapportages zijn verbonden met een enorme hoeveelheid gegevens. Het rapport heeft betrekking op de hele Group (het vorige rapport had betrekking op Polen, Duitsland en Tsjechië, en die daarvoor alleen op Polen), met meer dan 10.000 medewerkers, een vloot van meer dan 9.000 voertuigen en ongeveer 160 depots in 14 landen in Europa. Net als het jaar daarvoor was de inhoud gedeeld in secties die rapporteerden over de economische, sociale en milieu impact van het bedrijf, evenals over corporate governance. Nieuw in het rapport is de allereerste onthulling van klimaat gerelateerde informatie door Raben Group volgens TCFD-aanbevelingen (Task-Force on Climate -Related Financial Disclosures). Het rapport is op basisniveau opgesteld in overeenstemming met de GRI standards en extern geverifieerd door Deloitte.

-De bovenstaande stappen hebben niet alleen onze toewijding bevestigd, maar ook die van onze medewerkers om actief ESG-doelstellingen te ondersteunen en dat het mogelijk is om zaken te ontwikkelen, te focussen op groei en tegelijkertijd onze inspanning op het gebied van duurzaamheid te verbeteren en te werken aan het beperken van onze algehele koolstofvoetafdruk. Met deze basis kunnen we onze duurzaamheidsplannen de komende jaren vol vertrouwen voortzetten – vat de CEO van Raben Group samen. 

Het volledige rapport is hier beschikbaar: https://www.raben-group.com/about-us/social-responsibility