Raben logo
Duurzaamheidsverslag 2023 Raben Group

Raben Group's nieuwste

duurzaamheidsverslag
2024.04.04

Raben Group heeft haar jaarlijkse duurzaamheidsverslag gepubliceerd, waarin de inspanningen en vooruitgang van de groep op het gebied van duurzaamheid worden beschreven en de belangrijkste duurzaamheidsinitiatieven worden belicht.

Het doel van dit verslag is om op transparante wijze de inspanningen van het bedrijf en de voortgang in het behalen van de doelen van de duurzaamheidsstrategie te communiceren en tegelijkertijd de SDG-doelstellingen te bevorderen. Het verslag bestrijkt alle entiteiten en activiteiten binnen het bedrijf en onderstreept de toewijding van Raben aan transparantie en verantwoordelijkheid in duurzaamheidsinspanningen.


In 2023 bleef Raben Group zich inzetten voor het verminderen van emissies in lijn met de doelstellingen van het Science Based Targets initiative (SBTi). Om dit te bereiken richtte het bedrijf zich op het verminderen van de emissie-intensiteit van transport- en vastgoedactiviteiten. Raben besloot met name te starten met het testen van biobrandstof (HVO100) in haar eigen wagenpark en bleef investeren in de verbetering van het vrachtwagenpark, de ontwikkeling van elektromobiliteit en magazijnen om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen. De groep handhaafde ook een hoog aandeel groene energie in de elektriciteitsmix, wat resulteerde in een vermindering van bijna 23% van de Scope 1- en Scope 2-emissies ten opzichte van 2020 (basisjaar).

2023 was opnieuw een uitdagend jaar voor onze ESG-agenda. Raben blijft zich inzetten voor projecten met onze klanten, onze vervoerders en onze zakelijke partners om onze impact op milieu, gemeenschappen en werkomgeving vorm te geven en te verbeteren. We zijn blij met de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van duurzaamheid en kijken uit naar de volgende stappen in 2024 - aldus Ewald Raben, CEO van het bedrijf.

De inzet van de Raben Group op het gebied van duurzaamheid heeft geresulteerd in belangrijke resultaten, waaronder een duidelijke stijging van de Ecovadis-rating naar 65 punten in 2024.

We zijn er trots op dat we op alle gebieden een beoordeling 'goed' of beter hebben behaald, met 'vooruitgang' in de categorie milieu. We zijn ook verheugd te kunnen aankondigen dat we een indrukwekkende A-rating hebben behaald in de 2023 CDP Climate disclosure, wat onze toewijding aan klimaatactie en transparantie onderstreept. We nodigen u uit om het verslag in zijn geheel te lezen om inzicht te krijgen in onze duurzaamheidsreis en de stappen die we nemen om positieve verandering te stimuleren - aldus Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability van de Raben Group.