Raben logo
ECO2way Raben Group eco2way

Omgeving

Eco2Way naar een emissievrije toekomst

Energy efficiency

Energie-efficiëntie

Circular economy

Circulaire economie

Reduction of the CO² footprint

Vermindering van de CO2-voetafdruk

Ecological Initiatives

Eco-initiatieven

 • Energy efficiency

  Energie-efficiëntie

Item 1 of 4
Truck Raben on the way

Wij voelen ons verantwoordelijk en daarom vastbesloten om alle mogelijke maatregelen te nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Milieuverantwoordelijkheid is:

 •  een integraal onderdeel van onze visie voor de ontwikkeling van de hele Groep, evenals van individuele Bedrijfsentiteiten
 • een van de pijlers van onze bedrijfsstrategie
 • een belangrijk onderdeel van onze ESG-strategie
 • en tot slot het onderwerp van het “Raben Group Climate and Environmental Policy” dat we in 2021 op groepsniveau hebben geïmplementeerd
Raben uses renewable energy sources from photovoltaics

Raben ECO2WAY is een project dat activiteiten omvat die onze negatieve impact op het milieu verminderen. Onze doelen voor 2025:

Klimaatverandering

 • 30% vermindering van de emissie-intensiteit in onze faciliteiten;
 • 10% reductie van de emissie-intensiteit bij transportactiviteiten;
 • zorgen voor minimaal Euro 5-normen van onze eigen vloot en die van leveranciers
 • verdere ontwikkeling van de CO2-calculator op zendingsniveau
 • groene energieoplossingen (bijv. PPA)

Circulaire economie

 • 90% gescheiden tarief met als doel dat al het gesorteerde afval wordt gerecycled of gecomposteerd
 • het aandeel elektronische documenten verhogen tot 90% (e-factuur) en een boom planten voor elke klant die ermee instemt om papierloos te gaan.
Raben truck in a tulip farm

Om klimaatproblematiek beter zichtbaar te maken en emissies effectiever en transparanter te beheersen, hebben we in 2021 een commitment letter ondertekend onder SBTi op een niveau van ruim onder de 2.

In 2022 zijn we van plan om specifieke doelen en een pad te bepalen om dergelijke doelen te bereiken.

Op de lange termijn is ons doel om de uitstoot tot nul terug te brengen.

We hebben de ambitie om in 2050 op alle fronten een klimaatneutraal bedrijf te zijn.