Raben logo
csm_ludzie_biznesu_704ffd7e4f.png your-partner-in-logistics

Bestuur

en benadering van duurzaamheid

Ethics Policy and Code

Ethische code

Customized industry solutions

Raben Duurzaamheidsstrategie 2021-2025

Information security

Informatiebeveiliging

Risk management

Risicomanagement

  • Ethics Policy and Code

    Ethische code

Item 1 of 4
Truck before loading

Duurzaamheid vormt zonder twijfel de kern van ons bedrijf en onze algemene verbintenissen en deze doelen worden gedefinieerd op het hoogste niveau van de groepsstructuur. Raben Group heeft het Sustainability Committee ingesteld, dat wordt voorgezeten door de CEO die actief betrokken is bij het bepalen van duurzaamheidsrichtingen en -doelen.

Het Comité komt driemaandelijks bijeen en heeft onder meer de volgende bevoegdheden:

  • ondersteuning van de implementatie van de herziene duurzaamheidsstrategie, evaluatie van strategieën en plannen, KPI's en ESG-doelen

  • beslissen over klimaatgerelateerde doelen
  • het opzetten en goedkeuren van duurzaamheidsinitiatieven
Raben logo with slogan

In Raben Group bieden we onze medewerkers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om hun zorgen te uiten via een klokkenluidersplatform op onze website.

Overal waar ze zich ongemakkelijk voelen om het probleem via hun supervisor of HR-afdeling te melden, kunnen ze het platform gebruiken dat bescherming garandeert tegen slachtofferschap, intimidatie of juridische stappen die tegen hen worden ondernomen.

Bent u getuige geweest van een illegale actie, of een overtreding van onze ethische code, of lijkt het u dat een dergelijke situatie niet zou mogen gebeuren?

Laat het ons weten!

Meld het - ook anoniem

Whistleblowing

mesh
At the Raben Group, we care about climate change

In 2021 voerde de Raben Group een klimaatscenarioanalyse uit.

Het doel van het proces was om informatie te verstrekken over de identificatie en beoordeling van klimaatgerelateerde risico's en kansen en om te voldoen aan de aanbevelingen van de Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

De Group heeft 2 scenario's samengebracht, die plausibele, maar verschillende uitkomsten vertegenwoordigen met betrekking tot wereldwijde emissieroutes en de resulterende gemiddelde temperatuurstijging: een scenario van 1,5°C en een scenario van 4°C.