One text or call could wreck it all

Print | Download als PDF

Ik weet nog goed dat ik een drietal jaar geleden in een vergaderzaal zat te kijken naar de eerste resultaten van een proef met TomTom voor onze Nederlandse vloot vrachtwagens en ik erg onder de indruk was van de hoeveelheid data die plotsklaps voor je als logistiek manager beschikbaar werd.

Data die voordien drie lagen dieper in de organisatie alleen via geruchten/sterke verhalen over near misses of helaas soms als constatering na ongevallen naar voren kwam.  Toch bekroop me toen ook een gevoel van onbehagen want ja als je baas iedere minuut van de dag kan zien waar je zit, hoe hard je rijdt en of je te hard remt dan doet dat wat met de relatie werkgever-werknemer en niet alleen bij de werknemer.

Als werkgever is het net als bij andere data in het dagelijks zakendoen de kunst om de juiste data te gebruiken om je bedrijf te sturen en gesprekken te voeren met elkaar.

Je kan heel makkelijk afglijden naar een "blauwe" kpi-gestuurde cultuur en dan bij de jaarlijkse medewerkers tevredenheids enquetes constateren dat er toch best wel een kloof is tussen management en de werkvloer.

We hebben er toen niet voor gekozen om  detailrapporten op chauffeursniveau te gaan gebruiken ook al was het technisch mogelijk en ik sta nog steeds achter die keuze. Omdat iets technisch kan wil niet zeggen dat het moet.

Bij het artikel op TTM.nl dat ik vandaag zag waarin FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen ageren tegen het standpunt van TVM dat ze met de huidige technologie risicovol gedrag van chauffeurs kunnen vastleggen op beeld en er op willen gaan sturen merk ik echter dat ik volledig aan de kant van TVM sta. 

Als we 1 vrachtwagenchauffeur  aanspreken op onveilig gedrag zoals whatsappen achter het stuur (ja ik weet dat het schering en inslag is iedere dag weer) en daarmee ergens in de komende paar jaar maar 1 ongeluk voorkomen is het wat mij betreft al geen discussie meer waard.

Bij ons in de Raben Group hebben we in februari in heel Europa maar ook ik als MD Nederland de jaarlijkse zogenaamde Safety month waarin we onze mensen vragen en stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan over wat we als gevaarlijk gedrag constateren bij elkaar.  

Ons doel hierbij is om dat soort gedragingen in wat we noemen de Unsafe Acts & Behaviour fase van de Heinrich pyramide aan te pakken. Helaas zit dat soms in hele banale dingen waardoor je als manager eerst moet zorgen voor voldoende draagvlak voor de discussie met veelal pragmatisch ingestelde 'doeners' die dit het liefst zullen willen weglachen van nature. Als je hier echter wel over in gesprek gaat kan je fatale ongevallen voorkomen die statistisch gezien er ooit aankomen. 

Het tegenargument uit het artikel op TTM dat het stressverhogend werkt om zo'n camerasysteem in de wagen te hangen is in mijn optiek een drogreden want net als met andere spelregels op het werk is de techniek hierin slechts ondersteunend.

Wanneer je met elkaar afspreekt welk gedrag niet acceptabel is, dan heb je je daar simpelweg aan te houden of het nu wel of niet makkelijk te controleren is verandert niets aan die afspraak.

Ook het argument dat meer techniek in de cabine alleen maar afleidt is volgens mij een drogreden.  Je kan voor een paar tientjes in China een apparaatje kopen waardoor telefoons geen mobiel signaal meer ontvangen in de kabine. Als we met z'n allen dus minder techniek wilden in de cabine is dat technisch makkelijk te regelen. Het lijkt me een stuk veiliger; maar om nu met een paar honderd stoorzenders te gaan rijden op de A2 is niet echt praktisch.

Whatsappen, bellen, SMS'en of wat dan ook achter het stuur van je vrachtwagen is voor alle gezinnen ook die van de chauffeurs niet wenselijk.

Ik denk niet dat je alles kan of zou moeten willen controleren maar in dit geval zie ik het toch echt als een verbetering voor ons allemaal waarmee op termijn ook chauffeurslevens gespaard kunnen worden. Wat mij betreft juich ik dit soort initiatieven zoals nu door TVM, De Rooy Transport en Volvo Trucks opgezet worden alleen maar toe.

30.03.2016
Nieuwsbrief