Contact

Privacy Policy

Print | Download als PDF

Raben Group

In de context van dit privacybeleid zijn Raben Group ondernemingen:

  1. Raben Group N.V., statutair gevestigd te Oss, Nederland, Raben Group Intellectual Properties B.V., statutair gevestigd te Oss, Nederland, of Cougar Investments Holding B.V. statutair gevestigd te Oss, Nederland, en
  2. elke onderneming – zowel in Polen als in andere landen – waarvoor Raben Group N.V., Raben Group Intellectual Properties B.V. of Cougar Investments Holding B.V. (afzonderlijk of gezamenlijk) de "dominante entiteit” is, overeenkomstig de Poolse Boekhoudingswet van 29 september 1994 (Pools Staatsblad 2009; nr. 152).

Raben Group ondernemingen zijn in de context van dit privacybeleid, ook ondernemingen die in de toekomst worden opgericht en die voldoen aan ten minste een van de voorwaarden genoemd in punt 1) of punt 2).  

Raben Group valt in het kader van verwerking van persoonsgegevens aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp).

Beveiliging van informatie

Raben Group is een betrouwbare partner van middelgrote en grote ondernemingen die hun logistieke diensten hebben uitbesteed. Als verantwoordelijke organisatie zijn wij ons ervan bewust dat informatie, waaronder persoonsgegevens, speciale waarde heeft en een middel vormt die speciale beveiliging vereist.

Hierbij willen we u informeren over de gegevens, hun bereik en het doel waarvoor ze worden verzameld, verwerkt en gebruikt als u onze internetsite bezoekt. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het toesturen van mailings Raben Netherlands B.V., Autoportret Raben Group en uitnodigingen.

Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens voldoen wij aan de bepalingen van de Wbp van 1 september 2001 (gebaseerd op de Europese Dataprotectierichtlijn (95/46/EG) en eventuele andere wettelijke voorschriften.

De beheerder van de internetsite www.raben-group.com is Raben Management Services sp. z o.o. met statutaire vestiging te Robakowo (ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki). De verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking is Raben Netherlands B.V.. De ontvangen data wordt verwerkt door Raben Management Services sp. z o.o., waarbij gebruik wordt gemaakt van Optivo, het mailingsysteem waar de Raben Group gebruik van maakt. Deze gegevens zijn enkel te gebruiken door Raben Netherlands B.V., bij eventuele overname van een entiteit van de Raben Group dient opnieuw toestemming gevraagd te worden voor het gebruik van persoonsgegevens. Gegevens zullen bewaard en gebruikt worden zolang Raben Group geen bericht van uitschrijving heeft ontvangen. Binnen de Raben Group hebben geselecteerde personen toegang tot Optivo en de persoonsgegevens.

IP-Adressen

Een IP-adres bestaat uit vier getallen tussen 0 en 255 die van elkaar gescheiden zijn door een punt (bijv. 123.45.67.89). Normaal gesproken wordt het IP-adres automatisch toegewezen door uw service provider. Voor een correcte weergave van onze website wordt uw IP-adres door onze server gedownload en opgeslagen in een gemaskeerde vorm, wat betekent dat alleen de eerste drie getallen worden opgeslagen (bijv. 123.45.67.xxx). Door deze maatregel is het niet mogelijk om een specifiek persoon te identificeren, of u nu een statisch of dynamisch IP-adres heeft. Voor foutenanalyse wordt uw gemaskeerde IP-adres opgeslagen in onze netwerkserverprotocollen (de zogeheten logbestanden) en voor statistische doeleinden wordt het opgeslagen door Google Analytics webanalysesoftware.

Omdat we een internationaal opererende onderneming zijn, willen we ook graag weten uit welke landen de mensen komen die onze website bezoeken. Voor dit doel wordt uw gemaskeerde IP-adres gebruikt voor geolocatie. Dankzij het gebruik van het gemaskeerde IP-adres is het onmogelijk om een specifieke persoon te identificeren. Voor meer informatie kunt u het Helpmenu in uw browser raadplegen.

Internetbrowserinformatie

Onze netwerkserver verzamelt verder gegevens die geleverd worden door uw browser en bewaart bepaalde onderdelen daarvan in de logbestanden. De gegevens bevatten informatie over het besturingssysteem van uw computer, de browser die u gebruikt, de naam van de informatie die wordt weergegeven, het tijdstip waarop u onze website heeft bezocht, de website die u daarvoor heeft bezocht (de "referrer", de doorverwijzende website), en de hoeveelheid gegevens die u verstrekt is.

Aangezien het IP-adres gemaskeerd is, kunnen deze gegevens kunnen niet gebruikt worden om een specifiek persoon te identificeren. De gegevens worden eveneens opgeslagen en verwerkt in de logbestanden om fouten te analyseren en voor statistische doeleinden.

Cookies

Het hier gebruikte woord "cookie" verwijst naar cookiebestanden en vergelijkbare hulpmiddelen zoals beschreven in Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie), en naar artikel 11.7a van de Nederlandse Telecommunicatiewet van 19 oktober 1998 (Overheid.nl).

Een cookie is een klein bestand dat informatie bevat die op de computer, tablet of smartware wordt opgeslagen en dat gebruikt wordt voor het bekijken van internetsites. Cookies bevatten meestal de naam van de site waarvan ze afkomstig zijn, de duur dat ze worden opgeslagen op het apparaat en een uniek nummer.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het aanpassen van de website aan de voorkeuren van de gebruiker en de optimalisering van het gebruik van de webpagina's;
  • het personaliseren van de inhoud die wordt weergegeven, aangepast aan de specifieke gebruiker van de dienst;
  • het verzamelen van statistische gegevens die vertellen hoe internetservices gebruikt worden door gebruikers, en die helpen om de structuur en inhoud te verbeteren;
  • het handhaven van de gebruikerssessie (na inloggen), zodat het niet nodig is om steeds opnieuw in te loggen bij het bekijken van subpagina's van de website;
  • het optimaliseren van het aanbod aan advertenties en marketing, aangepast aan de specifieke gebruiker van de website

Soort cookies

De drie belangrijkste soorten cookies zijn: "sessie-", "permanente" en "derden”-cookies.

Sessie-cookies zijn tijdelijke bestanden die op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker worden opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt, de pagina verlaat of de browser sluit. Ze worden gebruikt om diensten aan te bieden waarvoor verificatie op een specifieke website nodig is.

Permanente cookies worden opgeslagen op de computer, tablet of smartphone voor de duur die is vastgelegd in de parameters van de cookie of tot ze door de gebruiker verwijderd worden. Deze groep cookies wordt gebruikt om de instellingen van de gebruiker te onthouden en om de interface te personaliseren.

Cookies van derden worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over de manier waarop webpagina's gebruikt worden en om advertenties weer te geven die optimaal zijn aangepast aan de interesses van specifieke gebruikers.

Cookies en persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via cookies verzameld worden zijn gecodeerd, zodat ongewenste personen en onbevoegden geen toegang hebben. Ze worden uitsluitend verzameld om specifieke functies voor de gebruikers uit te voeren.

Cookies aanpassen/verwijderen/uitschakelen

Raben Group wil u hierbij ervan op de hoogte stellen dat de meeste internetbrowsers instellingen bevatten waarmee kan worden ingesteld of cookies al dan niet standaard geaccepteerd worden. Als u niet wilt dat uw activiteiten op het internet gecontroleerd worden, kunt u het gebruik van cookies in uw internetbrowser permanent uitschakelen. U hebt ook het recht en de mogelijkheid om zulke instellingen in uw internetbrowser te kiezen welke de cookiediensten automatisch blokkeren.

Onze website kan zonder cookies gebruikt worden, maar in sommige gevallen is het in dat geval mogelijk dat bepaalde functionaliteiten slechts beperkt gebruikt kunnen worden tijdens het browsen.

Meer informatie over de mogelijkheden en methodes voor het aanvaarden van cookies zijn te vinden in de instellingen van internetbrowsers. 

Google Analytics

Om gebruikersgedrag te analyseren gebruiken we Google Analytics, webanalytics en rapportagesoftware van Google Inc. ("Google"). We hebben Google echter verzocht om uw IP-adres anoniem te maken voordat het gebruikersgedrag op onze website geanalyseerd wordt. We hebben daarom enkele programmaregels toegevoegd aan de programmacode van Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die zijn opgeslagen op uw computer, zodat geanalyseerd kan worden hoe u onze website gebruikt. De cookies die Google Analytics gebruikt kunnen bestandjes zijn die per sessie worden aangemaakt of die permanent zijn, maar welke desondanks meestal al na twee jaar vervallen. De informatie die door cookies verzameld wordt over uw gebruik van de website wordt normaal gesproken naar de Google servers in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

Omdat wij verzocht hebben om IP-adressen anoniem te maken, is uw IP-adres afgekort tot de EU Lidstaten of andere staten uit de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de Google server in de Verenigde Staten wordt gestuurd. Alleen in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, kan uw volledige IP-adres naar de Google server in de Verenigde Staten verstuurd worden en daar worden afgekort. Op ons verzoek gebruikt Google bovengenoemde informatie om te beoordelen hoe onze website wordt gebruikt, om websiteactiviteitenrapporten te genereren en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en van internet. Uw IP-adres dat door uw webbrowser aan Google Analytics wordt geleverd is op geen enkele manier gekoppeld aan andere Google data.

We willen u er op wijzen dat u kunt voorkomen dat Google de data opslaat en verwerkt die afkomstig zijn van (Google's) cookies en die betrekking hebben op uw websitegebruik (waaronder uw IP-adres). Daarvoor kunt u een speciale browser plug-in downloaden en installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Online toepassingen en formulieren

Onze website biedt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Behalve contactformulieren gebruiken we ook aanvraagformulieren voor vacatures en samenwerking, informatieformulieren en een inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief. Om genoemde formulieren te kunnen gebruiken, wordt u gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. De informatie die u op het online formulier invult, wordt uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt om uw verzoek te verwerken en dit gebeurt uitsluitend nadat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Nieuwsbrief

Als u toestemming hebt gegeven om onze Nieuwsbrief naar uw e-mailadres te sturen, kunt u deze toestemming altijd intrekken door u uit te schrijven van de nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven van onze Nieuwsbrief door op de link "Uitschrijven" te klikken die in al onze Nieuwsbrieven staat.

Gebruik van plug-ins voor Sociale Media

Op de internetsite www.raben-group.com gebruiken we Plug-ins voor Sociale Media ("Plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). De Plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo en de tekst "Facebook Social Plug-in". De lijst van onze Facebook plug-ins en de afbeeldingen daarvan zijn hier te bekijken: developers.facebook.com/plugins. Als u een van onze webpagina's opent waar deze plug-in staat, maakt uw browser onmiddellijk verbinding met de Facebookservers. Tegelijkertijd worden de persoonsgegevens naar Facebook gestuurd (op dit moment zijn dat het IP-adres, de datum en tijd, de weergegeven website/naam van de weergegeven URL en cookie-ID). Voor zover wij weten worden de gegevens verwerkt in de Verenigde Staten. Facebook kan deze gegevens combineren met andere informatie die zij over u hebben. Als Beheerder van de website hebben wij geen informatie over de exacte procedure waarmee uw gegevens door Facebook verwerkt worden. Wilt u meer informatie over het verwerken van uw persoonlijke informatie door Facebook, lees dan de bepalingen in het Beleid inzake Gegevensgebruik van Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/).

Google +1 knop

Met de Google +1 knop ontvangen klanten gepersonaliseerde informatie van Google en haar partners. Google bewaart informatie die de klant heeft gedefinieerd als +1 inhoud, evenals de informatie over de websites die de klant bezoekt door gebruik te maken van de +1 knop. De +1 informatie kan worden weergegeven bij de profielnaam en afbeelding van de klant in Google-diensten, bijvoorbeeld bij zoekresultaten en in het Google-profiel, evenals op andere locaties op het web en in internetaankondigingen.

Google slaat informatie over +1 activiteiten op om de Google-diensten te verbeteren. Om de Google +1 knop te kunnen gebruiken, moet de klant beschikken over het algemeen zichtbare, openbare Google-profiel, met ten minste de naam die voor dit profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt door alle Google-diensten. In sommige gevallen kan deze naam een andere naam vervangen die gebruikt wordt om de inhoud via een Google-account te delen. Gebruikers die het e-mailadres van een bepaalde persoon kennen, of die andere informatie hebben waarmee identificatie mogelijk is, kunnen informatie verkrijgen over de identiteit van een specifiek Google-profiel.

Behalve de hierboven genoemde doeleinden, wordt informatie die door de gebruiker beschikbaar wordt gesteld gebruikt overeenkomstig het verplichte Google Privacybeleid. Google publiceert de algemene statistieken van +1 activiteiten van gebruikers en stuurt deze naar gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of beheerders van verwante internetsites. Meer informatie over Google +1 is verkrijgbaar op: http://www.google.com/+/policy/content.html

Twitter-functie

De website www.raben-group.com is aangesloten op de functionaliteiten van de Twitter-dienst. De functionaliteiten worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten van Amerika. Als Twitter en de "Re-Tweet" functionaliteit worden gebruikt, worden de sites die u bezocht hebt gekoppeld aan uw Twitter-account, waardoor ze te zien zijn door andere gebruikers. Tegelijkertijd wordt de informatie naar de Twitter-dienst verstuurd.

Als beheerder van de website www.raben-group.com beschikt Raben Management Services sp. z o.o. niet over de informatie over de inhoud van de gegevens die verzonden worden en hoe deze gebruikt worden door Twitter. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen in het Twitter Privacybeleid op  http://twitter.com/privacy. De instellingen voor gegevensbescherming op Twitter kunnen gewijzigd worden in de instellingen van het Twitter-account op: http://twitter.com/account/settings.

Foto's

De foto's en pictogrammen op de website zijn eigendom van Raben Group of zijn afkomstig van fotodatabases zoals Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image, http://www.sxc.hu of ze zijn gekocht van bedrijven als content voor de site. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Enkele afbeeldingen/foto's op de website zijn afkomstig van http://modernuiicons.com/, auteur Austin Andrews (http://templarian.com/)

Meer informatie over elektronische correspondentie

Als u een e-mail naar ons wilt sturen, is het belangrijk om te weten dat ongecodeerde e-mailberichten die via internet verstuurd worden niet goed beveiligd zijn tegen toegang door derden.  

Als u vragen hebt over onze informatiebeveiligingsverklaring of over Raben Group, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of e-mail.

Raben Netherlands B.V.
Vorstengrafdonk 81
5342 LW Oss

Telefoon: +31 (0) 88 77 200 00
Fax: + 31 (0) 88 77 200 99
E-mail: Netherlands.info@raben-group.com

Raben Management Services sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1
62-023 Robakowo k/Poznania

Telefoon: +49 (0) 40-60 60 60
Fax: +49 (0) 40-60 60 6-6230
E-mail: HeadOffice.Info@raben-group.com