Contact

Privacy Policy

Print | Download als PDF

Privacy Statement

 

Privacy beleid

I.                    Inleiding

De bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging hebben altijd prioriteit gekregen in de activiteiten van Raben Management Services Sp. Z o.o. en de operationele bedrijven van Raben Group, evenals in de gehele kapitaalgroep (hierna te noemen: "Raben Group"). Als verantwoordelijke organisatie zijn wij ons bewust dat informatie een specifieke waarde heeft en het een hulpmiddel vormt dat gepaste bescherming vereist. Daarom is het belangrijk dat wij u op de hoogte houden van zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens, met name in het licht van de nieuwe verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, inclusief Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EC (AVG). Om deze reden bevat dit document essentiële informatie over de juridische gronden voor de verwerking van persoonsgegevens, methoden voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens, en de rechten van betrokkenen.

 

II.                    Raben Group

In de context van dit privacy beleid zijn:

  1. Raben Group N.V., statutair gevestigd te Oss, Nederland, Raben Group Intellectual Properties B.V., statutair gevestigd te Oss, Nederland, of Cougar Investments Holding B.V. statutair gevestigd te Oss, Nederland, en
  2. elke onderneming – zowel in Polen als in andere landen – waarvoor Raben Group N.V., Raben Group Intellectual Properties B.V. of Cougar Investments Holding B.V. (afzonderlijk of gezamenlijk) de "dominante entiteit” is, overeenkomstig de Poolse Boekhoudingswet van 29 september 1994 (Pools Staatsblad 2009; nr. 152, item 1223).

Raben Group ondernemingen zijn in de context van dit privacy beleid, ook ondernemingen die in de toekomst worden opgericht en die voldoen aan ten minste een van de voorwaarden genoemd in punt 1) of punt 2).  

 

III.                    Wanneer is het privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gevallen waarin de Raben Group-onderneming de verwerkingsverantwoordelijke is en persoonsgegevens verwerkt. Dit is van toepassing op gevallen waarin we persoonsgegevens verwerken die rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen, evenals in gevallen waarin we persoonsgegevens uit andere bronnen hebben verzameld. Raben Group voert in bovengenoemde gevallen zijn informatieverplichtingen uit, uiteengezet in art. 13 en art. 14 van de AVG.

Hier zijn de volledige details van Raben Group-bedrijven.

 

-          Raben Management Services Sp. Z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo

-          Raben Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo

-          Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo

-          Raben East Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo

-          Raben Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki

-          Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo

 

IV.                    Contactpersoon

We hebben een functionaris gegevensbescherming aangewezen. Voor alle zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten met betrekking tot gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevens bescherming. De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn beschikbaar op de website.

 

V.                    Toepassingsgebied, methoden en doeleinden van de gegevensverwerking

We willen transparant zijn op het gebied van methoden en juridische gronden voor de verwerking van persoonsgegevens, evenals de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken. Om onze uitleg van deze kwesties zo duidelijk mogelijk te maken, presenteren we de volgende lijst met verwerkingen van persoonsgegevens.

Tegelijkertijd willen we u verzekeren dat wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van het rechtmatige belang van de controller, we onze interesse en de potentiële impact op de betrokkene (positief en negatief) en ook de rechten van die persoon. We verwerken geen persoonsgegevens wanneer we tot de conclusie komen dat de impact op de betrokkene de overhand heeft op onze interesses, tenzij we een andere juridische grond hebben, bijvoorbeeld we hebben de juiste toestemming of het is vereist en toegestaan door de bepalingen van de wet.

 

V.1 Verwerking van persoonsgegevens van mensen die websites bezoeken die door Raben Group worden beheerd of die gebruik maken van elektronisch aangeboden diensten. 

 

Algemene informatie

Natuurlijke personen die onze websites bezoeken of gebruik maken van de diensten die we elektronisch aanbieden, hebben controle over de persoonsgegevens die zij aan ons verstrekken. We zorgen ervoor dat het verzamelen en gebruiken van informatie over gebruikers beperkt blijft tot het minimum dat nodig is om hen de diensten te verlenen op het verwachte niveau.

 

Logboek bestanden

Telkens wanneer de website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de pagina opent. De volgende gegevens worden verzameld:

-          Informatie over het type en de gebruikte versie van de browser

-          Besturingssysteem van de gebruiker

-          IP-adres van de gebruiker

-          Datum en tijd van bezoek aan onze website

-          De website die u daarvoor heeft bezocht (de "referrer", de doorverwijzende website)

-          Websites die door het systeem van de gebruiker zijn bezocht via onze website.

 

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De gegevens worden niet opgeslagen in combinatie met andere persoonsgegevens. De gegevens kunnen niet worden gebruik

om een specifieke persoon te identificeren omdat het IP-adres is gemaskeerd. De gegevens worden ook vastgelegd en verwerkt in logbestanden om fouten te analyseren en voor statistische doeleinden.

 

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website beschikbaar te maken voor de computer van de gebruiker. Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen gedurende de duur van de sessie. Opslaan in logbestanden is bedoeld om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen.

Gegevensanalyse voor marketingdoeleinden vindt daarom niet plaats.

 

Cookies

 

In beperkte mate kunnen we automatisch persoonsgegevens verzamelen via cookies op onze websites. Een cookie is een klein bestand dat informatie bevat die op de computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en dat gebruikt wordt voor het bekijken van internetsites. Cookies bevatten meestal de naam van de site waarvan ze afkomstig zijn, de duur dat ze worden opgeslagen op het apparaat en een uniek nummer.

 

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

-          Het aanpassen van de website aan de voorkeuren van de gebruiker en de optimalisering van het gebruik van de webpagina’s;

-          Het personaliseren van de inhoud die wordt weergegeven, aangepast aan de specifieke gebruiker van de dienst;

-          Het verzamelen van statistische gegevens die vertellen hoe internetservices gebruikt worden door gebruikers, en die helpen om de structuur en inhoud te verbeteren;

-          Het handhaven van de gebruikerssessie (na inloggen), zodat het niet nodig is om steeds opnieuw in te loggen bij het bekijken van subpagina’s van de website;

-          Het optimaliseren van het aanbod aan advertenties en marketing, aangepast aan de specifieke gebruiker van de website.

 

De drie belangrijkste soorten cookies zijn: "sessie-", "permanente" en "derden”-cookies.

 

Sessie-cookies zijn tijdelijke bestanden die op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker worden opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt, de pagina verlaat of de browser sluit. Ze worden gebruikt om diensten aan te bieden waarvoor verificatie op een specifieke website nodig is.

 

Permanente cookies worden opgeslagen op de computer, tablet of smartphone voor de duur die is vastgelegd in de parameters van de cookie of tot ze door de gebruiker verwijderd worden. Deze groep cookies wordt gebruikt om de instellingen van de gebruiker te onthouden en om de interface te personaliseren.

 

Cookies van derden worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over de manier waarop webpagina's gebruikt worden en om advertenties weer te geven die optimaal zijn aangepast aan de interesses van specifieke gebruikers.

 

Persoonsgegevens die via cookies verzameld worden zijn gecodeerd, zodat ongewenste personen en onbevoegden geen toegang hebben. Ze worden uitsluitend verzameld om specifieke functies voor de gebruikers uit te voeren.

 

Raben Group wilt u hierbij ervan op de hoogte stellen dat de meeste internetbrowsers instellingen bevatten waarmee kan worden ingesteld of cookies al dan niet standaard geaccepteerd worden. Als u niet wilt dat uw activiteiten op het internet gecontroleerd worden, kunt u het gebruik van cookies in uw internetbrowser permanent uitschakelen. U hebt ook het recht en de mogelijkheid om zulke instellingen in uw internetbrowser te kiezen welke de cookiediensten automatisch blokkeren.

 

Onze website kan zonder cookies gebruikt worden, maar in sommige gevallen is het in dat geval mogelijk dat bepaalde functionaliteiten slechts beperkt gebruikt kunnen worden tijdens het browsen.

 

Meer informatie over de mogelijkheden en methodes voor het aanvaarden van cookies zijn te vinden in de instellingen van internetbrowsers. 

 

Om gebruikersgedrag te analyseren gebruiken we Google Analytics, webanalytics en rapportagesoftware van Google Inc. ("Google"). We hebben Google echter verzocht om uw IP-adres anoniem te maken voordat het gebruikersgedrag op onze website geanalyseerd wordt. We hebben daarom enkele programmaregels toegevoegd aan de programmacode van Google Analytics.

 

Google Analytics maakt gebruik van cookies die zijn opgeslagen op uw computer, zodat geanalyseerd kan worden hoe u onze website gebruikt. De cookies die Google Analytics gebruikt kunnen bestandjes zijn die per sessie worden aangemaakt of die permanent zijn, maar welke desondanks meestal al na twee jaar vervallen. De informatie die door cookies verzameld wordt over uw gebruik van de website wordt normaal gesproken naar de Google servers in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

 

Omdat wij verzocht hebben om IP-adressen anoniem te maken, is uw IP-adres afgekort tot de EU Lidstaten of andere staten uit de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de Google server in de Verenigde Staten wordt gestuurd. Alleen in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, kan uw volledige IP-adres naar de Google server in de Verenigde Staten verstuurd worden en daar worden afgekort. Op ons verzoek gebruikt Google bovengenoemde informatie om te beoordelen hoe onze website wordt gebruikt, om websiteactiviteitenrapporten te genereren en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en van internet. Uw IP-adres dat door uw webbrowser aan Google Analytics wordt geleverd is op geen enkele manier gekoppeld aan andere Google data.

 

We willen u er op wijzen dat u kunt voorkomen dat Google de data opslaat en verwerkt die afkomstig zijn van (Google's) cookies en die betrekking hebben op uw websitegebruik (waaronder uw IP-adres). Daarvoor kunt u een speciale browser plug-in downloaden en installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Online toepassingen en formulieren

 

Onze website biedt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Behalve contactformulieren gebruiken we ook aanvraagformulieren voor vacatures en samenwerking, informatieformulieren en een inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief. Om genoemde formulieren te kunnen gebruiken, wordt u gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. De informatie die u op het online formulier invult, wordt uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt om uw verzoek te verwerken en dit gebeurt uitsluitend nadat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Nieuwsbrief

 

Als u toestemming hebt gegeven om onze Nieuwsbrief naar uw e-mailadres te sturen, kunt u deze toestemming altijd intrekken door u uit te schrijven van de nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven van onze Nieuwsbrief door op de link "Uitschrijven" te klikken die in al onze Nieuwsbrieven staat.

 

Gebruik van plug-ins voor Sociale Media

 

Op de internetsite www.raben-group.com gebruiken we Plug-ins voor Sociale Media ("Plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). De Plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo en de tekst "Facebook Social Plug-in". De lijst van onze Facebook plug-ins en de afbeeldingen daarvan zijn hier te bekijken: developers.facebook.com/plugins. Als u een van onze webpagina's opent waar deze plug-in staat, maakt uw browser onmiddellijk verbinding met de Facebookservers. Tegelijkertijd worden de persoonsgegevens naar Facebook gestuurd (op dit moment zijn dat het IP-adres, de datum en tijd, de weergegeven website/naam van de weergegeven URL en cookie-ID). Voor zover wij weten worden de gegevens verwerkt in de Verenigde Staten. Facebook kan deze gegevens combineren met andere informatie die zij over u hebben. Als Beheerder van de website hebben wij geen informatie over de exacte procedure waarmee uw gegevens door Facebook verwerkt worden. Wilt u meer informatie over het verwerken van uw persoonlijke informatie door Facebook, lees dan de bepalingen in het Beleid inzake Gegevensgebruik van Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Google +1 knop

 

Met de Google +1 knop ontvangen klanten gepersonaliseerde informatie van Google en haar partners. Google bewaart informatie die de klant heeft gedefinieerd als +1 inhoud, evenals de informatie over de websites die de klant bezoekt door gebruik te maken van de +1 knop. De +1 informatie kan worden weergegeven bij de profielnaam en afbeelding van de klant in Google-diensten, bijvoorbeeld bij zoekresultaten en in het Google-profiel, evenals op andere locaties op het web en in internetaankondigingen.

 

Google slaat informatie over +1 activiteiten op om de Google-diensten te verbeteren. Om de Google +1 knop te kunnen gebruiken, moet de klant beschikken over het algemeen zichtbare, openbare Google-profiel, met ten minste de naam die voor dit profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt door alle Google-diensten. In sommige gevallen kan deze naam een andere naam vervangen die gebruikt wordt om de inhoud via een Google-account te delen. Gebruikers die het e-mailadres van een bepaalde persoon kennen, of die andere informatie hebben waarmee identificatie mogelijk is, kunnen informatie verkrijgen over de identiteit van een specifiek Google-profiel.

 

Behalve de hierboven genoemde doeleinden, wordt informatie die door de gebruiker beschikbaar wordt gesteld gebruikt overeenkomstig het verplichte Google Privacy beleid. Google publiceert de algemene statistieken van +1 activiteiten van gebruikers en stuurt deze naar gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of beheerders van verwante internetsites. Meer informatie over Google +1 is verkrijgbaar op: http://www.google.com/+/policy/content.html

 

Twitter-functie

 

De website www.raben-group.com is aangesloten op de functionaliteiten van de Twitter-dienst. De functionaliteiten worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten van Amerika. Als Twitter en de "Re-Tweet" functionaliteit worden gebruikt, worden de sites die u bezocht hebt gekoppeld aan uw Twitter-account, waardoor ze te zien zijn door andere gebruikers. Tegelijkertijd wordt de informatie naar de Twitter-dienst verstuurd.

 

Als beheerder van de website www.raben-group.com beschikt Raben Management Services sp. z o.o. niet over de informatie over de inhoud van de gegevens die verzonden worden en hoe deze gebruikt worden door Twitter. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen in het Twitter Privacy beleid op  http://twitter.com/privacy. De instellingen voor gegevensbescherming op Twitter kunnen gewijzigd worden in de instellingen van het Twitter-account op: http://twitter.com/account/settings.

 

Foto’s

 

De foto's en pictogrammen op de website zijn eigendom van Raben Group of zijn afkomstig van fotodatabases zoals Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image, http://www.sxc.hu of ze zijn gekocht van bedrijven als content voor de site. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

 

Enkele afbeeldingen/foto's op de website zijn afkomstig van http://modernuiicons.com/, auteur Austin Andrews (http://templarian.com/)

 

Meer informatie over elektronische correspondentie

 

Als u een e-mail naar ons wilt sturen, is het belangrijk om te weten dat ongecodeerde e-mailberichten die via internet verstuurd worden niet goed beveiligd zijn tegen toegang door derden.  

 

Als u vragen hebt over onze informatiebeveiligingsverklaring of over Raben Group, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of e-mail.

 

V.2 Verwerking van persoonsgegevens van personen die contact opnemen met Raben Group om informatie te verkrijgen over het aanbod, om opmerkingen over diensten te delen of voor het sluiten van een contract.

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van natuurlijke personen die contact met ons opnemen om informatie over de aanbieding te verkrijgen, opmerkingen over onze diensten te delen of voor het sluiten van een overeenkomst: naam en voornaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. In het bijzonder kunnen deze personen ons een e-mail sturen via de website. Dergelijke berichten bevatten de naam en het e-mailadres van de gebruiker, evenals aanvullende informatie die de gebruiker in het bericht wil opnemen.

 

Wij vragen u om geen informatie te verstrekken over speciale categorieën van persoonsgegevens die worden vermeld in artikel 9, lid 1 van de AVG (informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, gegevens betreffende fysieke of mentale gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens betreffende het seksleven van een natuurlijke persoon of seksuele geaardheid en het criminele verleden). Als u dergelijke informatie om welke reden dan ook verstrekt, betekent dit dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens door ons zoals hierin uiteengezet of zoals uiteengezet op de locatie waar de gegevens zijn vrijgegeven.

 

V.3 Verwerking van persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten

 

Raben Group verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten. Deze gegevens kunnen ook persoonsgegevens bevatten van mensen die aan onze klanten zijn gekoppeld en die geen natuurlijke personen zijn (bijvoorbeeld contactpersonen). Persoonsgegevens van dit type worden verwerkt in IT-systemen die door Raben Group worden gebruikt, waaronder ook het CRM-systeem. Persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: voor- en achternaam, werkgeversnaam, positie van contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres of andere zakelijke contactgegevens.

 

V.4 Verwerking van persoonsgegevens van eindgebruikers van online hulpmiddelen

 

In een situatie waarin we onze klanten specifieke producten of diensten online aanbieden (via internet), verwerken we persoonsgegevens van eindgebruikers van dergelijke producten en diensten. Houd er rekening mee dat de informatie over cookies en toegangslogboeken die we hierboven hebben verstrekt ook van toepassing is op de verwerking van natuurlijke personen die producten of services gebruiken die online worden aangeboden.

 

V.5 Verwerking van persoonsgegeven van transportdeelnemers.

 

Raben Group verwerkt persoonsgegevens van vervoerders, de informatieclausule voor deze groep mensen is hier te vinden:

 

VI.                    Juridische gronden voor verwerking

 

Verwerking van persoonsgegevens van mensen die websites bezoeken, die door Raben Group worden beheerd of gebruik maken van diensten die elektronisch worden verleend, is gebaseerd op verschillende juridische gronden voor verwerking, afhankelijk van de categorie persoonsgegevens die wij verwerken en het doel van verwerking. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die onze websites bezoeken op basis van het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of op basis van een toestemming als we de betrokkene hebben gevraagd om een dergelijke toestemming te geven. Persoonsgegevens van personen die een online- / contactformulier invullen worden verwerkt, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Soms vereist de wet dat we bepaalde persoonsgegevens voor belasting- en boekhouddoeleinden verwerken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van personen die contact opnemen met Raben Group om informatie te verkrijgen over de aanbieding, opmerkingen over diensten te delen of voor het sluiten van een contract, is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker die bovengenoemd verzoek aan Raben Group heeft gericht of om het contract (in overeenstemming met het verzoek) dat door een bepaalde persoon is ingediend, uit te voeren. De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van het legitieme doel van de gegevensbeheerder.

 

Verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen die onze klanten zijn, is gebaseerd op:

a)       legitiem belang van een bedrijf uit de Raben Group als gegevensbeheerder (bijvoorbeeld op het gebied van het maken van databases, analytische activiteiten, waaronder activiteiten met betrekking tot analyse van productgebruik, direct marketing van eigen producten, beveiliging van documentatie met het oog op verweer tegen mogelijke claims of voor het doel van het uitoefenen van claims);

b)      een toestemming (inclusief, in het bijzonder, toestemming voor e-mailmarketing of telemarketing);

c)       uitvoering van het gesloten contract

d)      verplichtingen die voortvloeien uit de wet (bijvoorbeeld belastingwetgeving of boekhoudkundige voorschriften).

Verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen die potentiële klanten zijn, is gebaseerd op:

a)       legitiem belang van een bedrijf van de Raben Group als gegevensbeheerder (met name op het gebied van het opzetten van een database, directe marketing van eigen producten);

b)      een toestemming (inclusief, in het bijzonder, toestemming voor e-mailmarketing of telemarketing).

 

Als de eindgebruikers ook klanten van Raben Group zijn, zijn de wettelijke gronden voor het verwerken van hun gegevens dezelfde als voor klanten van de Raben Group die hierboven zijn beschreven. Als ze echter geen klanten zijn, zijn de wettelijke gronden voor de verwerking van hun persoonsgegevens afhankelijk van de situatie en het type persoonsgegevens of de toestemming van een natuurlijke persoon (waaronder met name toestemming voor e-mailmarketing of telemarketing), of het legitiem belang van Raben Group als gegevensbeheerder (bijv. in het kader van een door de klant bestelde service, in het kader van analyse- en profileringsactiviteiten, inclusief activiteiten met betrekking tot de analyse van het gebruik van producten, direct marketing van eigen producten, beveiligen documentatie met het oog op verweer tegen mogelijke claims of met het doel claims uit te oefenen).

 

Juridische gronden voor het verwerken van persoonsgegevens van transportdeelnemers worden beschreven op de website:

 

VII.                  Duur van de gegevensverwerking

 

De periode waarin we persoonsgegevens kunnen verwerken, hangt af van de juridische gronden die een wettelijk uitgangspunt vormen voor de verwerking van persoonsgegevens door Raben Group. Houd er daarom rekening mee dat Raben Group persoonsgegevens verwerkt op basis van:

1.       een toestemming, de verwerkingsperiode duurt tot de betrokkene de toestemming intrekt;

2.       een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerkingsperiode duurt tot de hierboven genoemde belangen (bijvoorbeeld de verjaringstermijn van civiele vorderingen) ophoudt te bestaan, of totdat de betrokkene bezwaar maakt tegen verdere verwerking - in situaties waarin een dergelijk bezwaar in overeenstemming is met de wet;

3.       toepasselijke wettelijke voorschriften, de periodes van verwerking voor dit doel zijn vastgelegd in de betreffende wetgeving;

Bij een gebrek aan specifieke wettelijke of contractuele vereisten, is de basisperiode van gegevensopslag in het geval van abonnementen en andere schriftelijke bewijsstukken die zijn opgesteld tijdens de uitvoering van het contract maximaal 10 jaar.

 

VIII.                Ontvangers van gegevens

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan anderen als dit wettelijk is toegestaan. In dit geval bieden we voorzieningen en beveiligingsmechanismen om uw gegevens te beschermen en onze normen voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging te handhaven. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven of andere betrouwbare zakenpartners die namens ons diensten verlenen, bijvoorbeeld om technische ondersteuning te bieden om te beoordelen of deze website geschikt is voor marketingdoeleinden of andere vormen van dienstverlening. We zijn met deze partners contracten aangegaan om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze richtlijnen en in overeenstemming met dit privacy beleid en andere passende maatregelen die de vertrouwelijkheid en veiligheid waarborgen. Uw persoonsgegevens worden alleen aan deze entiteiten en andere derde partijen overgedragen als het noodzakelijk is om de door u gevraagde of door u gemachtigde diensten uit te voeren om u en onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of als we hiertoe verplicht zijn door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of voorschriften van de andere autoriteiten, of indien de openbaarmaking van persoonsgegevens anderszins noodzakelijk is om juridische of strafrechtelijke regelingen of een rechtszaak te ondersteunen.

 

In verband met het bovenstaande geven we aan dat de ontvangers van persoonsgegevens, die Raben Group verwerkt als een gegevensbeheerder, kunnen zijn:

-          de voornoemde entiteiten die persoonsgegevens verwerken in het kader van contracten voor de verwerking van persoonsgegevens (de zogenaamde verwerkers),

-          entiteiten die hostingservices verlenen;

-          onderaannemers van Raben Group-bedrijven die diensten verlenen voor het leveren van software, onderhoud van software of hardware die we gebruiken, evenals dienstverleners die we gebruiken

-          entiteiten die diensten verlenen op het gebied van vragenlijstonderzoeken,

-          incasso bedrijven,

-          accountants en wettelijke auditors, juridische adviseurs, belastingadviseurs,

-          wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheidsorganen.

 

IX.                    Uw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens

 

Natuurlijke personen hebben specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. De Raben Group bedrijven als gegevensbeheerder zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van deze rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In geval van vragen of verzoeken met betrekking tot de reikwijdte van en de uitoefening van de rechten, en om contact met ons op te nemen om een specifiek recht uit te oefenen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. We behouden ons het recht voor om de uitvoering van de volgende rechten op te schorten totdat de identiteit van de verzoekende persoon met succes is geverifieerd.

 

U hebt de volgende rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens:

-          het recht om de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming,

-          recht op toegang tot uw persoonsgegevens,

-          recht om uw persoonsgegevens te corrigeren,

-          het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens,

-          het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,

-          het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens vanwege uw specifieke situatie - in gevallen waarin wij uw gegevens verwerken op basis van ons legitieme belang,

-          het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dat wil zeggen het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. U kunt deze gegevens naar een andere gegevensbeheerder sturen of verzoeken om uw gegevens naar een andere beheerder over te zetten.

 

We zullen dit echter alleen doen als een dergelijke overdracht technisch mogelijk is.

 

U hebt alleen recht op het overdragen van persoonsgegevens met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een met u gesloten overeenkomst of op basis van uw toestemming.

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

X.                  Wijzigingen in dit privacy beleid

 

We zijn vastbesloten dit privacy beleid regelmatig opnieuw te beoordelen en te wijzigen als het nodig of wenselijk is vanwege: nieuwe wettelijke voorschriften, nieuwe richtlijnen van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de processen voor de bescherming van persoonsgegevens, beste werkwijze die worden toegepast op het gebied van persoonsgegevens bescherming. We behouden ons ook het recht voor dit privacy beleid te wijzigen in geval van wijzigingen in de technologie die we gebruiken om persoonsgegevens te verwerken (als de wijziging van invloed is op de bewoording van dit document) en in geval van wijzigingen in methoden, doelen of juridische gronden voor verwerking van persoonsgegevens.

 

De laatste update van het document was op 25 mei 2018.