Contact

Algemene Voorwaarden

Print | Download als PDF

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de laatste versies van:

  • De algemene vervoercondities (AVC-2002) voor binnenlands vervoer;
  • Verdrag tot internationaal vervoer over de weg (CMR-verdrag), met aanvullend voornoemde AVC 2002-voorwaarden;
  • De Nederlandse Expeditievoorwaarden FENEX;
  • Betalingsvoorwaarden: de TLN algemene betalingsvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie Arrondissementsrechtbank Den Haag.

Algemene Voorwaarden Raben Netherlands