Offerte aanvraag
Adres depot
Hoofdkantoor
Contactformulier
Kies het land en uw lokale vestiging.
Kies het land en uw lokale vestiging.
Kies het land en uw lokale vestiging.

Houd er gelieve rekening mee dat de verantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens Raben Netherlands B.V. is, gevestigd te Vorstengrafdonk 81, 5342 LW Oss, Nederland. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven van de Raben Group om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, hoe dan ook noodzakelijk om een antwoord op uw vraag te ontvangen. Gegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de Vordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad). U hebt het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, hun rectificatie, het wissen of beperken van de verwerking, of bezwaar maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt tot het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld of, in geval van toestemming voor marketingactiviteiten of een aanmelding op de nieuwsbrief, totdat de toestemming is ingetrokken (dit kan op elk moment gedaan worden door te klikken op de uitschrijflink aan het einde van de nieuwsbrief). Ontvangers van gegevens kunnen entiteiten zijn die de Raben Group website en het distributiesysteem voor de nieuwsbrief onderhouden. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Officer.